Gladmelding ved AdO og Bystasjonen

Mandag 29.mars kl 07:00 åpnet den permanente løsningen for gang- og sykkelvei mellom AdO og Bystasjonen.

 

Mens arbeidene med bybanenutbyggingen har pågått i dette området, har det vært en god del ulike løsninger for å få syklister og gående trygt frem. Derfor er det godt å få gitt skolelever og alle andre som ferdes her til daglig den endelige løsningen. 

Vegmerking
Det gjenstår nå vegmerking av gang- og sykkelveien langs hele traseen som idag ble åpnet. Slik vil merkingen bli:

  • Sykkelsymbol for syklister i hver retning med gulstiplet linje som skiller mellom retningene.
  • Skillelinje med symbol for gående parallelt ved sykkelfeltet.
  • Syklister vil ha feltet nærmest bybanesporet. 

Vegmerkingen vil komme på plass når arbeidene med det totale gang-og sykkeltraseen er fullført og overleveringen er klar fra Fyllingen Maskin AS.