Norgespremiere for verdens første batteridrevne borerigg

Verdens første og eneste batteridrevne borerigg starter denne høsten arbeidet i bybanetraseen som er under bygging til Fyllingsdalen. Elektrifiseringen av anleggsmaskinparken som bygger Bybanen er i full gang, og Bybanens entreprenører leverer nå 96 prosent fossilfri anleggsplass.

 
Roger Skoglie.JPG

– Vi er veldig stolte over det vi får til. Årlig sparer vi nå utslippene tilsvarende 11 000 fossilbiler, sier prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging. Foto: Marit Hommedal

Sammen med prosjektleder Ståle Liland fra entreprenør NCC, kan prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging nå se boremaskinen LB16 fra Liebehrr, som er den første i verden av sitt slag, i fullskala arbeid.  Etter en kort prøveperiode i Tyskland, er den nå i gang på NCC-prosjektet Mindemyren for Bybanen Utbygging.

At denne maskinen får norgespremiere i Bergen er ingen tilfeldighet. Det er stor konkurranse om å få være med å bygge Bybanen, og vi som byggherre jobber aktivt både i anskaffelsesfasen og i byggeprosessen med å finne entreprenører som strekker seg etter å bli bedre på miljø, sier Skoglie.

Bybanen Utbygging har sammen med NCC og Hercules Fundamentering vært aktive med å elektrifisere maskinparken, og boremaskinen er et tiltak initiert tidlig i prosjektet. 

Vi har høye ambisjoner når det gjelder å ta i bruk bærekraftige løsninger. Dette er et eksempel på at vi klarer å omsette våre ambisjoner til handling, sier prosjektleder Ståle Liland i NCC.

Les pressemeldingen fra NCC >>

NCC og Bybanen Utbygging har ambisjoner om å sertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL sertifiseringsordningen for anleggsprosjekter og elektrifisering av maskiner og utstyr er derfor et viktig tiltak.

Vi har et svært godt samarbeid med Bybanen Utbygging og det er ikke tvil om at vi sammen har klart å bidra til gode tiltak som gjør at vi ligger i front inne elektrifisering av anleggsprosjekter, sier Liland.

Prosjektdirektør Skoglie fremhever nettopp samspill mellom byggherre og entreprenører som en viktig suksessfaktor.

Vi opplever at markedet oppfatter positivt at vi er en byggherre som stiller tydelige krav, men også en byggherre som er med på å heie frem gode løsninger. Elektrifiseringen av tyngre anleggsmaskiner som NCC har nå har på Mindemyren er et tydelig eksempel på at vi får ting til sammen, sier Skoglie.

 

Skoglie_Liland_medium.JPG

Prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging (t.v) og prosjektleder Ståle Liland i NCC på Mindemyren. Foto: Marit Hommedal

Sparer utslipp tilsvarende 11 000 fossilbiler årlig
Siden oppstarten av Bybanens byggetrinn 4 mellom sentrum og Fyllingsdalen i 2018 har tiltakene for grønnere bybane gitt en besparelse på rundt 28 000 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende årlige utslipp fra 11 000 fossilbiler

Bybanen Utbygging som offentlig byggherre må og skal være i førersetet på både å stille krav, men også å belønne entreprenører som er foroverlent jobber sammen mot det samme målet om grønnere bybanebygging, sier Skoglie.

Den batteridrevne boreriggen som nå settes i drift er også i godt elektrisk selskap på NCCs anleggsområde på Mindemyren. På anleggsområdet står også en elektrisk massesorteringsmaskin.

Med den elektriske massesorteringsmaskinen får vi dobbel miljøgevinst. At sorteringsmaskinen er elektrisk gir miljø besparelser i seg selv, men sorteringsverket sørger også for planlagt gjenbrukte og kortreiste masser som reduserer behovet for å transportere masser med lastebiler inn og ut av området. Grønnere bybanebygging betyr også at vi skal planlegge for mest mulig gjenbruk av eksisterende masser som skal transporteres færrest mulig kilometer, sier Skoglie. 

Dette er grønnere bybanenbygging:

  • Bybanen Utbygging skal i prosjekteringen og i byggingen av Bybanen bruke et livsløpsperspektiv for å redusere påvirkningen på miljø og klima
  • Inkluderer en gjennomgang av gjennomgang av metoder, prosesser, rekkefølger og materialvalg både i prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen
  • Krav til grunnentreprenører om minimum 80 % fornybar energi på anleggsplassen. Tall fra juli 2020 viser 96 % andel av fornybar energi
  • Egen entreprise for mottak av forurensede masser
  • Egen entreprise for å ta vare på eksisterende trær som kan replantes
  • Krav til elektrisk interntransport av personell (elbiler, elsykler, elsparkehjul)
  • Utarbeidelse av klimagassregnskap
  • Søknader om klimasatsmidler
  • Bybanen Utbygging er sertifisert Miljøfyrtårn (kontorvirksomheten)

 

Kontakt:

Roger Skoglie
Prosjektdirektør
Bybanen Utbygging

Epost: roger.skoglie@vlfk.no

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
Bybanen Utbygging

Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195