Nattarbeid ved Kristianborg

Torsdag og fredag skal vi støpe toppen av den nye broen for E39 over bybaneholdeplassen ved Kristianborg. Arbeidet vil foregå i  fra 05:00 torsdag 16. januar til formiddagen fredag 17. januar  Betongarbeidet medfører støyende arbeider også gjennom natten.

 

Torsdag 16. januar støper veibanen til den nye broen over E39. Det vil gå med over 1000 kubikkmeter betong (ca 150 betongbiler) og leveransene av betong vil foregå kontinuerlig også gjennom natten. Det vil bli vibrasjonsstøy når betongen skal på plass i konstruksjonen samt støy fra anleggstrafikk i forbindelsen med betongleveransene.

Kontaktinformasjon nattarbeid Kristianborg

Frode Bryn
Nabokontakt NCC
frode.bryn@ncc.no