Nattarbeid i Haukelandsveien

En midtrabatt skal fjernes i krysset Haukelandsbakken og Haukelandsveien i tidsrommet mandag 18. til torsdag 21. november.

 

Tidsrommet for nattarbeidet er 20:00 – 05:30. Det er ikke sikkert at mandag/natt til tirsdag eller natt til torsdag blir benyttet til nattarbeid.

Midtrabatten som skal fjernes går fra lyskrysset i retning Møllendalsbakken er markert med rødt i bildet ovenfor. Midtrabatten erstattes med tung sikring mellom kjørefeltene.

I tillegg skal fundamentet til skiltgalge meisles bort. Dette er det mest støyende arbeidet, og dette arbeidet gjøres derfor tidlig på kvelden.

Vi gjør også oppmerksom på at lysreguleringen i krysset Haukelandsveien/Haukelandsbakken setter i «gul blink» og trafikken dirigeres av trafikkdirigenter.

Midtrabatten som skal fjernes går fra lyskrysset i retning Møllendalsbakken som angitt i bildet er markert med rødt i bildet. Midtrabatten erstattes med tung sikring mellom kjørefeltene.

Spørsmål?
Nabokontakt for dette nattarbeidet:
Entreprenør Skanska  BybanenD12@skanska.no