Nattarbeid i Haukelandsbakken

Fra søndag 13. oktober til torsdag 17. oktober vil det bli nattarbeid klokken 21:00 – 06:00 i nedre del av Haukelandsbakken.

 

Arbeidet vil foregå innenfor disse tidsrammene:

Søndag kl.21 – mandag kl.06
Mandag kl.21 – tirsdag kl.06
Tirsdag  kl.21 – onsdag kl.06
Onsdag kl.21 – torsdag kl.06

Grunnen til nattarbeidet er at dette er arbeid som må gjøres når det er lite trafikk. Det skal graves ned teknisk infrastruktur flere steder i Haukelandsbakken, og så skal det asfalteres. Veibredden vil derfor reduseres til en kjørebane, men korte stopp kan forekomme. Det vil bli brukt trafikkdirigenter under hele arbeidet som også vil sørge for at gående og syklende kommer seg trygt gjennom.

Det blir ingen hindringer for utrykningskjøretøy

Nabokontakt for dette nattarbeidet:
Entreprenør Skanska  BybanenD12@skanska.no