Nattarbeid i Fjøsangerveien

Nattarbeid i Fjøsangerveien helgen 13 - 15 april

 

I forbindelse med kryssing av Fjøsangerveien har entreprenør fjernet midtdeler ca 40 m som et forberedende arbeid. Det skal legges ned trekkerør for høyspent over Fjøsangerveien helgen 13-15 april. Arbeidet vil foregå som nattarbeid.