Nå sprenger vi snart tunnelen under Haukeland

Neste uke starter tunnelarbeidet fra Kronstad mot Haukeland. Les mer om noen enkle forholdsregler ved sprenging, og hvordan du kan få sprengingsvarsel på sms.

Ved behov og etter vi er kommet i gang med våre arbeider kan du kontakt oss via et skjema for vurdering av støytiltak.

Støy i byggeperioden
 

SMS - varsel ved sprenging

Entreprenør Skanska har opprettet to sprengningsvarsel for henholdsvis området fra AdO til Fløen, og fra Haukeland til Kronstad. Slik registrerer du sms - varsel:

  • AdO - Fløen: Send Fløen til 1963
  • Haukeland - Ibsens Gate - Kronstad: Send Haukeland til 1963

Både små og store bokstaver fungerer. Mottakeren får da en bekreftelse tilbake med informasjon om hvordan han/hun kan melde seg av igjen (Eksemeplvis Fløen STOPP til 1963).

Les også: Anleggstart for Fløen, Haukeland og Kronstad

Generell informasjon om sprengingsarbeid fra entreprenør Skanska:


Vibrasjoner  - «hele huset rister!»
Dette vil være en normal oppfatning av hvordan de fleste opplever en sprengning i nærområdet. En kan føle at det er dramatisk, kraftig og ubehagelig, men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale. Arbeidene utføres med strenge krav til sikkerhet.

Når det sprenges i fjell, vil mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse/bryte løs fjellet. Den resterende energien vil dels medgå til å sette det omkringliggende fjellet i forbigående svingninger (rystelser/vibrasjoner) og dels forårsake luftstøt/trykkbølge.

Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner. En kan ofte merke vibrasjoner fra sprengning på lange avstander. Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene kommer opp i nivåer som er 20-30 ganger høyere enn det vi mennesker opplever som ubehagelig. For å forebygge skader av vibrasjoner utfører vi arbeidene fagmessig etter Norsk Standard grenseverdier for vibrasjoner. NS-grenseverdier er veiledende og inneholder en god sikkerhetsmargin som ikke skal oppfattes som skadegrense, men et nivå en bygning/konstruksjon er forutsatt å tåle ved gjentatte eksponeringer. Vibrasjonsmålere kan monteres på hus eller konstruksjoner som et hjelpemiddel for å evaluere og tilpasse sprengningsarbeidene fortløpende.

Forholdsregler  - hva bør du passe på?
Når det pågår sprengningsarbeid i ditt nærområde, må du påse at bilder osv. er tilstrekkelig festet og at løse gjenstander ikke står «på vippen» i skap, på hyller etc. Vibrasjoner kan flytte gjenstander det lille som skal til for at de faller ned. Vær også oppmerksom på at husdyr og barn kan reagere på vibrasjonen/drønnet fra sprengningen og i enkelte tilfeller bli urolige og/eller våkne.

Sikkerhet

  • Avhengig av prosjektets utforming kan anleggsområdet, eller deler av det, være avsperret. Respekter sperringene!
  • Ved sprengning settes det ut vaktposter for å påse at ingen er, eller kommer inn, i sprengningens definerte risikoområde. Imøtekom vaktpostens råd og anmodninger!

Varsling og sirene
Hver sprengning varsles med sirene; med korte støt før, og ett lengre støt i sirenen etter
avfyring av salven.

Når det varsles med sirenen:

  • Gå vekk fra altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender mot arbeidsstedet.
  • Trekk innendørs og vekk fra vinduer som er i retning arbeidsstedet.

Hensikten med disse forhåndsreglene er å begrense skadekonsekvens ved et eventuelt uhell med sprut/utkast av stein fra sprengningen.

Vis denne informasjonen til andre som bor eller arbeider (har tilhold) i huset. Sprengningsarbeidet kan medføre noe usikkerhet for beboere eller andre omkring stedet det sprenges. Vi håper denne informasjonen kommer til nytte.