Nå legger vi tilbake deler av sykkelveien over Mindemyren!

Mandag morgen legger vi deler av stamsykkelveien tilbake på sin vanlige plass. Det blir også endret kjøremønster for tilkomst til bedrifter i Mindemyren nord.

 

Se bilder og kart i bildegalleriet over

Både gående og syklister kan nå glede seg til å kunne ta i bruk det nye gang – og sykkelfeltet for stamsykkelveien som i første omgang blir klart i område Mindemyren nord fra Minde allé i retning sentrum.

– Sykkelveien vil nå få sin permannente plassering her i resten av byggepreioden, og vi håper at dette gir både gående og syklister en bedre hverdag, sier Terje Engevik.

Byggeleder Terje Engevik i Bybanen Utbygging ved den nye stamsykkelveien som åpnes mandag 19. oktober
Byggeleder Terje Engevik i Bybanen Utbygging ved stamsykkelveien som reåpnes mandag 19. oktober

Asfaltdekket som bli lagt i stamsykkelveien er midlertidig
– Vi vil understreke at selve asfaltdekket er midlertidig i sykkeltraseen. Vi må inn å punktgrave på dette strekket for teknisk infrastuktur senere i anleggsperioden, og vi ønsker ikke at den helt ferdige sykkelveien skal være et asfaltlappeteppe, forklarer byggeleder Terje Engevik.

Bybanen Utbygging og Entreprenør NCC ber om at all trafikanter respekterer at dette er et komplekst anleggsområde, og tilpasser farten. Både bilister og syklister må respektere vikepliktsreglene. 

Store endringer også for biltrafikk i Kanalveien nord
Det vil også bli større endringer også for bilister som skal kjøre gjennom eller som skal til bedrifter i Kanalveien nord:

  • Kanalveien Nord vil forstatt og i hovedsak være enveiskjørt i retning Fabrikkgaten mot Minde alle, men veien vil bli lagt over BaneNor – tomten og vil gå parallelt med sykkelveien
  • Tilkomst til rampen opp til Frydenbø og tilkomst til Bertel O. Steen vil nå kun være mulig via Fabrikkgaten/Kanalveien Nord
  • Det vil bli toveis trafikk for kjøring til og fra Bertel O. Steen på strekket Kanalveien - Fabrikkgaten
  • Det vil bli toveis trafikk på ny bilvei over BaneNor – tomten til bedrifter i Kanalveien 52c – 60 (Vianor, Hurtigruta Carglass ) m fl). Merk fremdeles enveiskjøring i Kanalveien i retning Minde allé.
  • Det vil bli ny toveis trafikk fra Minde allé til bedrifter i Kanalveien 62 – 66 (Sigdal, Flisekompaniet, FAV mfl.)

Helg – og kveldsarbeid
– Dette er en omfattende omlegging som vi må gjøre i helgen mens butikker holder stengt og det er mindre trafikk for å ha dette klart til mandag. Det vil dessverre bli litt støy for våre naboer i helgen mens arbeidet pågår, sier Engevik.

Kontaktinformasjon for veiomleggingen

Frode Bryn
Nabokontakt entreprenør NCC
Epost: frode.bryn@ncc.no

Terje Engevik
Byggeleder, Bybanen Utbygging
Epost: terje.engevik@vlfk.no

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver, Bybanen Utbygging
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195