Nå kan det komme bybaner på linje 2 mellom Bystasjonen og Fløen!

Vi er nå godt i gang med å teste bybanevogner på linje 2. Fra 4. august vil Bybanen gå helt til Fyllingsdalen. Det er det to viktige sikkerhetsmessige momentene du må vite om:

 
  1. Det kan komme bybaner der det tidligere ikke har gått en bane. Det tar gjerne tid å endre på måten man forholder seg til et nytt trafikkmønster der man har gått i alle år.
  2. Det er strøm i kjøreledningene. Det betyr egentlig ikke så mye for deg i hverdagen, men du kan ikke utføre arbeid nær kjøreledning eller nær spor uten å søke om dette.

Testkjøring med Bybanen
Det kan komme bybaner som testkjører på ny linje 2 fra Bystasjonen langs store Lungegårsvann til Kronstad både på dag og på natt. Bybanen vil kjøre i sneglefart, men vi bruker anledningen til å promotere denne enkle huskeregelen fra Skyss: Se til høyre og se til venstre!

 Testkjøringen utføres av Bybanen AS og Keolis i samspill med Bybanen Utbygging. 

Se bilder fra testkjøringen av Bybanen >>

Hva blir kjøretiden med Bybanen fra Fyllingsdalen?
Her er beregnede og foreløpige minutt-tider som vil bli fintunet ved prøvedrift til høsten. Tider er angitt fra Fyllingsdalen:

Fyllingsdalen - 00
Kristianborg - 03
Kanalveien - 05
Kronstad - 07
Haukeland - 08
Fløen - 10         
Bystasjonen - 13
Nonneseter - 14
Kaigaten - 16

Bybanen åpner for passasjertrafikk 21. november 2022.

Strøm i kjøreledningene og testkjøring
Vi setter strøm på anlegget og testkjører etterhvert som arbeidene blir ferdigstilt. Dette er planen:

Kaigaten - Bystasjonen: Mars
Bystasjonen - Kronstad: Fra 26. april
Kronstad - Kristianborg - Fyllingsdaklen: Fra 4. august

Hvordan fungerer strømmen ?
Bybanen kjører ved hjelp av en uisolert strømledning som henger over skinnegangen. Kjøreledningen mates med 750 volt likestrøm og er livsfarlig å komme i kontakt med. Men anlegget er godt jordet og strøm vil umiddelbart bli frakoblet ved kontakt. Flere likerettere konverterer høyspenning (11/22kV AC) til 750VDC for kjøreledning

Hva betyr det for deg som bor langs linjen at det er strøm på?
I utgangspunktet ingen ting. Bybanen er planlagt bygget slik at den ikke skal komme i konflikt med eksisterende infrastruktur, bebyggelse eller vedlikehold av bebyggelse. Det er likevel noen sikkerhetsregler som gjelder:

  • Arbeid nær kontaktledning krever tillatelse. Arbeid nær kontaktledning er arbeid i eller ved spor som kan medføre at utstyr / tilgjengelig sted for person kommer nærmere kontaktledning og tilhørende strømførende deler enn: x 1,5m for utstyr x 1,5m horisontalt og 3,0m vertikalt for tilgjengelig sted for person.

  • Å utføre arbeid tett på bybanesporet kan utløse krav om søknad og tillatelse til arbeid
    • Arbeid nær spor er arbeide opp til 2 meters avstand i fra midten av nærmeste spor
    • Arbeid i spor er arbeide i avstand mindre enn 2 meters avstand fra midten av nærmeste spor

Bybanen som bygges til Fyllingsdalen er fremdeles å betrakte som et anleggsområde med en allerede etablert sikkerhetsavstand til omgivelsene. Dersom det eksempelvis skal eksempelvis male eller gjøre utbedringer på hus der hus eller arbeid eller forberedende arbeid eksempelvis med lift eller stillas foregår i nærgrensen to meter fra sporet, må det gjøres vurderinger om arbeidet må søkes om og få tillatelse.

For spørsmål og avklaringer for arbeid nær spor og kjøreledning i anleggsfasen, ta kontakt med oss i Bybanen Utbygging på bybanen.utbygging@vlfk.no. Når Bybanen er satt i drift, er det Bybanen AS som vil håndtere eventuelle spørsmål om og tillatelser til arbeid nær eller i spor.