Nattarbeid: Nå gjør vi klart for å legge om Fjøsangerveien

Denne uken starter nattarbeid for å kunne legge om Fjøsangerveien. Omkjøring via Kanalveien vil bli skiltet. Omleggingen blir gjort for å kunne bygge nye Kristianborg holdeplass.

 

Biltrafikken i Fjøsangerveien blir lagt om første uken i juli. Nattarbeidet som starter denne uken er nødvendig for koble sammen den nye omkjøringsveien med Fjøsangerveien slik den går i dag. Den nye omkjøringsveien vil vare frem til august 2020, før Fjøsangerveien blir lagt tilbake på ny bro, sier byggeleder Kjell Hagesæter i Bybanen Utbygging.

Nattarbeid er planlagt utført følgende dager:

  • Natt til torsdag 26. juni
  • Natt til tirsdag 2. juli
  • Natt til onsdag 3. juli

Omkjøring via Kanalveien vil bli skiltet.

Kristianborg holdeplass
Kristianborg holdeplass blir et viktig knutepunkt for reisende både med buss og med bybane. Her er det byttepunkt for reisende mellom bydeler og for reisende til og fra Haukeland Universitetssjukehus.  Slik er holdeplassen planlagt:

Illustrasjon: Kristianborg holdeplass

Illustrasjon: Kristianborg holdeplass

Illustrasjon: E39 med busslommer over Kristianborg holdeplass

Illustrasjon: Kristianborg holdeplass