Trafikkomlegging: Nå fjerner vi snart gangbroen i Møllendal

Møllendalsveien er nå stengt permanent for gjennomkjøring. Det er nå også endret gang – og sykkelmønster om du for eksempel skal fra Møllendal via Fløen til Haukeland Universitetssjukehus.

 

Denne artikkelen er oppdatert 07. august 

Slik blir trafikkomleggingen:

  • Møllendalsveien er nå stengt permanent for gjennomkjøring ved Møllendalsveien 71.
  • Møllendalsveien er inntil videre stengt for gående - og syklende under jernbanebroen. Gjennomgang for gående og syklende vil tidligst bli mulig våren 2020.
  • Gående og syklende til og fra området Fløen/Årstadgeilen må følge nytt gang – og sykkelmønster via Møllendalveien og Fløenbakken:
    • Man kan ta Møllendalsbakken ned fra Haukelandsveien og videre langs Nonnestien mot AdO. eller Møllendalsveien mot Solheimsviken. (Kartskisse 1)
    • Tar man Fløenbakken ned i Fløen vil den være åpen for gående og syklende mot Kalfarveien, men det vil i en periode være stengt for gående/syklende mot Møllendalsveien og gang/sykkelvei mot AdO. ( Kartskisse 2)

Kartskisse 1: Gående og syklende til sentrum/Haukeland via Møllendalsbakken/Møllendalveien.

Kartskisse 2: Gående og syklende til sentrum/Haukeland via Fløen/Kalfarveien

Møllendalveien er stengt for gående og syklende ved jernbanebroen frem til våren 2020. Veien er permanent stengt for biltrafikk.