Sentrum: Nå bygger vi holdeplasser til Fyllingsdalen

Denne uken starter arbeidet med å bygge den nye holdeplassen for Bybanen til Fyllingsdalen i Kaigaten. Nå bygges det på hele traseen fra sentrum til Fyllingsdalen.

Få oppdateringer og varsel når noe skjer i sentrum

Prosjektside for Bybanen i sentrum
 

– Byggingen av Kaigaten holdeplass gjør det nå tydelig i bybildet at vi bygger Bybanen til Fyllingsdalen, sier byggeleder for sentrum Daniel Frantzen i Bybanen Utbygging.

Arbeidene starter etter Lysfesten. Fra november 2019 og frem til november 2020 vil området utenfor Gulatings plass være et anleggsområde for å kunne bygge den nye holdeplassen. Her skal det bygges plattform, leskur og et nytt spor inn til holdeplassen.

Illustrasjonen viser nye Kaigaten holdeplass. Her går avganger med Bybanen til Fyllingsdalen. Holdeplassen blir synlig i bybildet med et åpent og gjenkjennbart design, trinnfri adkomst og tilgjengelig for alle. Illustrasjon: Bybanen Utbygging/Mount Visual.

Revidert desember 2019: Kartskissen viser anleggsområdet og gangtrafikk i Kaigaten frem til november 2020. På grunn av byggearbeider vil det ikke lenger være gangtrafikk mellom arbeidene med Bybanen og Rådhuset. Alternativ gangvei er på motsatt side av Kaigaten. Tilkomst til Rådhusgaten og Rådstugaten via Gulatings plass. Avkjørselen mellom Kaigaten og Christies gate vil bli permanent stengt. Merk at fotgjengerfeltet i krysset Kaigaten – Christiesgate også vil bli stengt.

 

Bystasjonen
I desember 2019 begynner også grunnarbeidet for banetraseen i området mellom Bystasjonen og Amalie Skram videregående skole inkludert den nye Bystasjonen holdeplass på linje 2. Dette arbeidet innebærer at store deler av området mellom Bystasjonen og BaneNors containerterminal og i retning Amalie Skram videregående skole blir et anleggsområdet frem til april 2021.

– Området har stor trafikk av både lastebiler og busser. I tillegg er det en stor andel gående og syklende som skal passere anleggsområdet. Sikkerhet kommer alltid først når vi bygger, og akser for gående og syklende skal være åpne og trygge gjennom hele anleggsperioden, sier Frantzen.

Kartskissen viser anleggsområdet mellom Bystasjonen og BaneNor. Tilkomstveien til containerterminalen vil flytte seg i løpet av anleggsperioden. Gang – og sykkelveier vil også få endringer i trase, men akser for gående og syklende skal være åpne gjennom hele anleggsperioden.

 

Intensivt arbeid i «sommervinduet»
Mye av arbeidet med å bygge Bybanen vil intensiveres i perioden juni – august 2020 når trafikken er minst i løpet av året. I prosjekteringsfasen er det derfor gjort et stort stykke arbeid med å dele arbeidet inn i ulike faser der arbeid som krever endringer i gang – og kjøremønster og i kollektivtrafikk blir lagt til sommermånedene som har færre passasjerer og færre avganger.

Arbeid i sentrumskjernen er krevende. Målet vårt er at byggingen av de nye holdeplassene i minst mulig grad skal påvirke dagliglivet til folk som bruker sentrum, sier byggeleder Daniel Frantzen.

 

 

 

Kartskissen viser anleggsområdet rundt Bystasjonen under sporarbeidet sommeren 2020. Bybanen vil stoppe ved Bystasjonen, og gang – og sykkelvei til jernbanestasjonen og sentrum vil gå via Vincens Lungesgate. Akser for gående og syklende skal være åpne gjennom hele anleggsperioden.

Sporomlegginger for å koble linje 1 og linje 2 og det nye sporet til holdeplassen i Kaigaten bli derfor lagt til perioden med sommerruter. Dette innebærer også at Bybanen i enn periode på 8 uker sommeren 2020 får endestopp på Bystasjonen. Busser som normalt følger Kaigaten til Bystasjonen vil få en omkjøring via Nygaten og Kong Oscarsgate som Skyss vil informere mer om når dette blir aktuelt.

Få sms eller epostvarsel om fremdrift og arbeid i sentrum
Det er Fyllingen Maskin som er entreprenør for grunnarbeidet fra sentrum til Amalie Skram videregående skole. Fyllingen Maskin har opprettet en egen informasjonsside som skal gi deg som trafikant – enten du går, sykler eller kjører i Bergen Sentrum – en god oversikt over hvordan du skal komme deg raskt og trygt frem under utbyggingen. Her kan du også melde deg på e-post og sms varsling for umiddelbar beskjed i farten dersom trafikkbildet endrer seg som følger av byggeprosjektet.

Meld deg på her >>

Fyllingen Maskin vil ha egne dager for chat som omhandler byggearbeidet i sentrum.