Nå åpner Bybanens tredje byggetrinn

Fra Lagunen til Birkelandsskiftet. I dag, tre år etter er det lagt ned nesten 2 millioner arbeidstimer på strekningen.

 

Byggetrinn 3 Lagunen – Birkelandsskiftet
Byggetrinn 3 går fra Lagunen til Flesland og er 7 km. Totalt er strekningen Flesland – Bergen sentrum ca. 20 km. Byggetrinn 3 innbefatter i tillegg et administrasjonsbygg, et moderne verksted og en vognhall som er dimensjonert for en framtidig utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane.

Traseen går fra Lagunen inn til Råstølen holdeplass. Videre går banen i tunnel til de store arbeidsplassene i området Sandsli/Kokstad. Fra Sandsli og videre mot Flesland glir Bybanen parallelt med en ny gang- og sykkelvei. Idet banen krysser Flyplassveien går den over taket på et nybygd «park&ride» parkeringshus. Traseen fortsetter langs Flyplassveien, så i tunnel det siste stykket før den når endestoppet i den nye terminalen på Bergen Lufthavn Flesland.

Landemerker langs traseen er det flere av. Det mest iøynefallende er den 35 m høye buen over Birkelandsbroen, som er blitt en portal inn til Bergen for reisende fra Flesland. Den 301 m lange vognhallen og det arkitektonisk velutformede verkstedbygget setter også Bybanen på kartet. Den kombinerte gang-, sykkel- og banetunnelen gjennom Dyrhovden er den første av sitt slag i landet, og har etablert en ny snarvei for de gående og syklende.

Tallenes tale for byggetrinn 3 viser 7 holdeplasser, 7 km dobbeltspor, 4,2 km ny sykkeltrase,park&ride for 280 biler og 25 000 m2 bygningsmasse. Det hele innenfor en kostnadsramme på 3,715 mrd – alt bygget på 3 år. Bybanen Utbygging er ansvarlig for grunnerverv, design, prosjektering og utbygging av Bybanen. Organisasjonen er en enhet i Hordaland fylkeskommune.

Et bredt spekter av norske og internasjonale entreprenører har alle bidratt til at Bybanens 3.byggetrinn kan åpne i dag: Byggetrinn 3 går fra Lagunen til Flesland og er 7 km. Totalt er strekningen Flesland – Bergen sentrum ca. 20 km. Byggetrinn 3 innbefatter i tillegg et administrasjonsbygg, et moderne verksted og en vognhall som er dimensjonert for en framtidig utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane. Traseen går fra Lagunen inn til Råstølen holdeplass. Videre går banen i tunnel til de store arbeidsplassene i området Sandsli/Kokstad. Fra Sandsli og videre mot Flesland glir Bybanen parallelt med en ny gang- og sykkelvei. Idet banen krysser Flyplassveien går den over taket på et nybygd «park&ride» parkeringshus. Traseen fortsetter langs Flyplassveien, så i tunnel det siste stykket før den når endestoppet i den nye terminalen på Bergen Lufthavn Flesland.
Landemerker langs traseen er det flere av. Det mest iøynefallende er den 35 m høye buen over Birkelandsbroen, som er blitt en portal inn til Bergen for reisende fra Flesland. Den 301 m lange vognhallen og det arkitektonisk velutformede verkstedbygget setter også Bybanen på kartet.

Den kombinerte gang-, sykkel- og banetunnelen gjennom Dyrhovden er den første av sitt slag i landet, og har etablert en ny snarvei for de gående og syklende.

Tallenes tale for byggetrinn 3 viser 7 holdeplasser, 7 km dobbeltspor, 4,2 km ny sykkeltrase, park&ride for 280 biler og 25 000 m2 bygningsmasse. Det hele innenfor en kostnadsramme på 3,715 mrd – alt bygget på 3 år.

Bybanen Utbygging er ansvarlig for grunnerverv, design, prosjektering og utbygging av Bybanen. Organisasjonen er en enhet i Hordaland fylkeskommune. Et bredt spekter av norske og internasjonale entreprenører har alle bidratt til at Bybanens 3.byggetrinn kan åpne i dag: