Multiconsult skal planlegge Kronstadtunnelen

Bybanen Utbygging har tildelt Multiconsult kontrakten med å prosjektere den gamle jernbanetunnelen fra Kronstad til Møllendal til gang – og sykkeltunnel.

 

Kontrakten ble signert 6. mars og har en verdi på i overkant av 29 millioner kroner. Prosjekteringen umiddelbart og utføres i løpet av 2020. Prosjekteringen inkluderer også en uttrekkstunnel for BaneNor som skal gå under Drevelin-bygget i Møllendalsbakken.

– Dette er et spennende og utfordrende oppdrag for oss, og vi ser frem til å bidra til å gjøre om jernbanetunnelen til en ny gang- og sykkeltunnel som vil gjøre det enklere å komme seg frem. Nå gleder vi oss over tildelingen og ser frem til å starte prosjektet, sier oppdragsleder i Multiconsult Christian Frank i en pressemelding.

Tunnelen mellom Kronstad og Møllendal er 470 meter lang og gir en raskt og sikker gang – og sykkelveiløsning mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelveinettverket over Mindemyren til Bergen sør og til Fyllingsdalen.

Forberedende arbeider med å utvide tunnelen starter i mars. Tunnelen er forventet ferdigstilt som gang – og sykkeltunnel i 2022/23 sammen med ferdigstillelsen av Bybanen til Fyllingsdalen.