Møte angående riving av Møllendalsveien 69

Møllendalsveien 69 rives

 

I forbindelse med utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen vil Bybanen utbygging rive eiendommen Møllendalsveien 69.

Riving av Møllendalsveien 69 er første del av de forberedende arbeider for den fremtidige bybanetraseen til Fyllingsdalen i dette området. Når bygget er revet planlegger vi å legge om eksisterende jernbanespor med en støpt kulvert, før selve tunnelarbeidene mot Haukeland universitetssykehus kan starte. 

 Skjemaet «Nabovarsling» er sendt ut tidligere til de som skal ha dette.

 Vi vil i møte vise hva som skal skje på tomten hvor Møllendalsveien 69 ligger.

 Vi inviterer torsdag 16 november kl. 18.00 til et møte i Møllendalsveien 69 for å fortelle hva som skal skje på eiendommen i 2018 med oppstart i februar.

Ønskes mer informasjon kan Rune Jenssen kontaktes på telefon: 913 07 429.