Vi inviterer entreprenører til markedsdag 23. mai

Bybanen Utbygging skal i forbindelse med byggetrinn 4 til Fyllingsdalen bygge flere bygg og elementer. Blant annet skal det bygges en sjakt og gangtunnel i forbindelse med den underjordiske holdeplassen ved Haukeland Universitetssjukehus.

 

Entreprisene er knyttet til prosjektene Haukeland holdeplass (D13), Leskur (D23), Vognhall (D31) og Tekniske installasjoner Haukeland (D34).

  • På Haukeland skal det bygges et 40 meter høyt bygg ned til den underjordiske holdeplassen, samt en 130 meter lang gangtunnel med tilhørende bygg mot nord.
  • I Fyllingsdalen skal det bygges et to-etasjes servicebygg tilknyttet vognhall, samt innredning av vognhallene i fjell.
  • Langs banen skal det bygges leskur og møblering av Bybanens nye holdeplasser, samt busskur ved Haukeland og Kristiansborg.

Den veiledende kunngjøringen og en nærmere beskrivelse av anskaffelsene er publisert i Doffin >>

Påmelding rettes pr epost til Rune Jenssen; rune.jenssen@hfk.no innen 20. mai 2019.

Vi ønsker alle byggetekniske aktører velkommen til markedsdag 23. mai i vognhallen på Kokstad klokken 12:00 – 15:00.