Lysdesign langs hele bybanetraseen

Bli opplyst! Lysdesigner Thea Collett i lysdesignfirmaet Light Bureau forteller om hvordan hun i samarbeid med Bybanen Utbygging og Sweco har utviklet et lyskonsept for hele det nye byggetrinnet til Fyllingdalen.

Les mer om lyskonseptet for Bybanen

Bybanens lyskonsept
 


–  Prosjekteringsledelsen i Bybanen Utbygging såg tidlig at belysning tilfører en merverdi til prosjektet utover det som er krav og anbefalinger, forteller Thea Collett. Å finne ut av både når skal man sette inn lys, hvorfor og hvor mye lys man tilfører, er noe av det hun har jobbet mest med i prosessen.  

Thea Collett portrett.PNG
Thea Collett, seksjonsleder og lysdesigner i Light Bureau

 

–  Når man arbeider med lysdesign, så ser man etter hvordan man skaper gode rom, men også hvor man ikke trenger lys. Utover det vanlige man bruker av belysning til i et byrom, å lyse opp sted man ferdes, brukes også lys for å kunne si noe om en historie og forsterke en kvalitet som finnes. For eksempel lyssette en natursteinsmur ved en holdeplass. 

Ulyd og ulys
–  Lys påvirker mennesker, både når det kommer til hormoner og til døgnrytme. Lyset har ofte et menneskelig fokus. Men vi snakker jo ofte om noe som skaper en ulyd, og det samme gjelder lys, rett og slett ulys. Derfor er det veldig viktig at man i arbeidet med lysdesign, også tenker på arts- og fuglelivet når man bygger bybane. Lysforurensing er et begrep som stadig blir viktigere å ta hensyn til. 


Thea forteller videre at i en byromsammenheng, så er lys en del av universell utforming på den måten at man intuitivt klarer å bevege seg rundt.

– Ved for eksempel holdeplassen ved Kristianborg, skal det brukes belysningen av ulik intensitet slik at man skal føle seg velkommen og det skal kjennes trygt å vente på Bybanen.

Bybanen Utbygging så lyset tidlig
Å drive med lysdesign er i hovudsak en nyhet på byggetrinnet. Thea forteller at prosjekterings- og byggeleder i Bybanen Utbygging, Svein Arvid Oppedal, var en som tidlig «så lyset» og fikk med fagområdet lysdesign inn i hele byggetrinnet til Fyllingsdalen. Slik ble det til at det utviklet et lyskonsept for hele bybanentraseen. 

Sykkeltunnelen – høydepunkt for lysdesigneren
Tidligere har vi fortalt om sykkeltunnelen og hvordan den skal skape en helt spesiell «opplyst» opplevelse. Arbeidet med dette har vært en av de mest spennende og utfordrende oppgave Thea har arbeidet med i karrieren. 

– Det er så viktig at dette blir en suksess, slik at flest mulig ønsker å bruke denne tunnelen, derfor har arbeidet vært så viktig. Det har ikke vært laget noe tilsvarende, derfor må vi rett og slett lene oss på gode løsninger på andre gang- og vegtunneler som finnes. Det har også vært utrolig kjekt at Bybanen Utbygging har ønsket å jobbe så helheltlig med lys langs hele traseen og sett viktigheten av dette fagområdet, sier Thea Collett til sist. 

Relevante lenker:
Prosjekteringsveileder for Bybanen I Del 1 Hvorfor I Del 2 Hvordan I

 

Kontaktpersoner i Bybanen Utbygging: 

Sølvi Marie Myrseth 
Prosjekteringsleder for design og arkitektur
Epost: solvi.marie.myrseth@vlfk.no

Svein Arvid Oppedal
Prosjekterings- og byggeleder for elektro
Epost: svein.arvid.oppedal@vlfk.no

Camilla Einarsen Heggernes
Kommunikasjonsrådgiver - mediekontakt
Epost: camilla.einarsen@vlfk.no
Tlf: 90556050