Løvaas Maskin signerer kontrakt for grunnarbeid for ny trolleybusslinje til Laksevåg

Løvaas Maskin signerer kontrakt for grunnarbeid for ny trolleybusslinje til Laksevåg

 

– Arbeidene utføres i forbindelse med forlengelse av eksisterende trolleybusslinje fra Sentrum til Laksevåg. Trolleybussene vil bli erstattet med batteribusser som vil benytte eksisterende og ny elektrisk infrastruktur for lading av bussene i drift, sier prosjektleder i Bybanen Utbygging Geir Olsvold.

Les mer om trolleybussprosjektet hos Miljøløftet >>

Bybanen Utbygging har ansvaret for grunnarbeid og ny elektrisk infrastruktur med bakgrunn i kompetansen organisasjonen har med byggingen av Bybanen.

Entreprisen på grunnarbeid inkluderer montering av ca 250 mastefundamenter og oppheng, i tillegg til fundamenter/grunnarbeid for tre likeretterstasjoner. Bybanen Utbygging har tidligere signert kontrakt med Efacec som totalleverandør for elektrisk infrastruktur som kjøreledninger, master og likeretterstasjoner.

–  Grunnarbeidene starter i desember 2019 og vil pågå frem til sensommeren 2020. Deretter blir kjøreledningsmastene og kjøreledningen satt opp av Efacec, sier prosjektleder Geir Olsvold.

Kontraktsverdien er på i underkant av 30 millioner kroner. Løvaas Maskin AS ble valgt grunnet konkurransedyktig pris og god beskrivelse for gjennomføring.

–  Entreprenør og Bybanen Utbygging vil nå som kontrakten er signert se nærmere på detaljene i trafikkavviklingsplanen fra Gyldenpris til Lyngbø og starte informasjonsarbeidet opp mot beboere og næringsliv i området, sier kommunikasjonsrådgiver Ronny Turøy.

Kontaktinformasjon:

Geir Olsvold
Prosjektleder
geir.olsvold@hfk.no

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
Ronny.Turoy@hfk.no
Mobil: 91713195