leverandørdag

Bybanen Utbygging arrangerte leverandørdag på Ørnen hotel 6. september. Godt besøkt. Noe som tegner godt, at mange entreprenører er med og fighter om kontrakter når byggetrinn 4 skal bygges. Byggetrinnet er kostnadsregnet til mer enn 6 milliarder kroner og er beregnet ferdig i 2021-22

Program leverandørdagen

Godt fremmøte
 

Presentasjon Leverandørdag Bybanen i Bergen Byggetrinn 4 dato170906.pdf

Presentation Contractors day Bergen light day part 2 technical.pdf

Film Planforslag, Bybanen i Bergen - YouTube.website

Referat Markedsdag Bybanen BT4_20170906.pdf

Leverandørdag_dag 2 leveranser og krav for 3D-modell basert utbygging.pdf

Deliverables and requirements for 3D-modell basert construction.pdf

REFERAT 3D BIM Bybanen BT4_20170907.pdf 

Deltakerliste markeds dag 6 september.pdf