Oppstart av anleggsarbeid Lagunen - Flesland

Vegen videre

 

Området strekker seg fra vestsiden av Fanavegen vest for Lagunen kjøpesenter, i tunnel under Storheia, og frem til holdeplass på sletta ved Råstøl.

Etter Råstøl holdeplass fortsetter traseen i tunnel under Steinsvikskrenten, i bro over Steinsvikvegen og videre i tunnel under Feråsen frem til holdeplass ved Sandslivegen.

Fra Sandslivegen stiger traseen opp til Sandsli holdeplass, gjennom en kort tunnel under Sandslihovden, tangerer Plantasjen og passerer i kulvert under Ytrebygdsvegen inn til ny holdeplass inn mot Kokstad. Traseen følger Ytrebygdsvegen på vestre side frem til Kokstad holdeplass og videre frem til Birkelandskrysset.

Ved Birkelandskrysset krysser banen Flyplassvegen, og kommer frem til Birkelandskrysset holdeplass og kollektivterminal.

Traseen går deretter i en kurve sør for Telenorbygget og krysser under Flyplassvegen i kulverter og tunnel mot vest. Traseen fortsetter på nordsiden av Flyplassvegen til holdeplass Kokstad vest. Etter holdeplassen er det regulert sporkryss til verksted og depot for Bybanen. Det er nord for Flyplassvegen foreslått et 80 da stort område for verksted og depot.

Fra Kokstad vest fortsetter traseen i tunnel under dagens parkeringsplass øst for eksisterende terminal på Flesland lufthavn og frem til nytt terminalområde for lufthavnen sør for eksisterende terminal. Endeholdeplass for Bybanen skal etableres i underetasjen til den nye terminalen på Flesland.

I byggetrinn 3. skal det bygges:
• 6 tuneller med en samlet lengde på 2850 meter
• 3 banebruer med lengde opp mot 110 meter, samlet lengde 260 meter
• 3 gangbruer over bane og veg
• 6 kulverter for banetrasé med en samlet lengde på 680 meter
• 8 portaler tilknyttet tunnel
• Grunnforsterkning 150 meter
• 7 holdeplasser
• Kollektivterminal
• Depot og verkstedsområde ca. 80 mål inkl verkstedsbygg
• Vann- og avløpsarbeider
• Ordinær masseflytting og grunnarbeid for vei og bane
• Sporarbeider langs trasé
• Elektroarbeider langs trasé
• Signalarbeider langs trasé