Kunst i det offentlige rom

Bybanen tildeles 1 million kroner til Kunst i det offentlige rom (KORO)

 

KORO har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. Dette ansvaret ivaretas gjennom at vi produserer, forvalter og formidler kunstprosjekter ved skoler, universiteter, politiske institusjoner, rettslokaler, kontorbygg, fengsler, kulturhus, jernbanebanestasjoner, helse- og omsorgsinstitusjoner, militærleire, rådhus, regjeringsbygg, asylmottak, ambassader og andre offentlige anlegg. I tillegg bringer vi kunst ut til offentligheter utenom byggene hvor kunstnernes ytringer inngår i den allmenne meningsbrytning, identitetsdannelse og minnesforvaltning.

Det kom inn 43 søknader til KOM-ordningen innen fristen 1. oktober, med et totalt budsjett på 66 918 857 kroner.

– Størstedelen av midlene gikk til by- og stedsutviklingsprosjekter, og til flere interessante skoleprosjekter, sier Truls Ramberg, kurator i KORO, som er ansvarlig for KOM-ordningen.

KORO går inn med støtte til kunstprosjektet til den nye traseen til Bybanen i Bergen, der kunsten vil inngå i et viktig byutviklingsgrep. Bybanen har fått tilsagn om 1 million kroner til prosjektet Sentrum – Fyllingsdalen.

– Blant skoleprosjektene vil jeg trekke fram Tenthaus. De har et prosjekt med et mobilt atelier skal settes opp ved skoler, og hvor de skal legge til rette for et arbeidsfellesskap mellom skole, elever og kunstnere, forteller Ramberg.