Kronstadtunnelen klarmeldt for arbeid

Jernbanetunnelen på det gamle Kronstadsporet skal bli gang- og sykkeltunnel. I mars starter arbeidet med å utvide tunnelprofilet. Sprengstoffhunder har nå klarert tunnelen fri for gamle eksplosiver.

 

Søk etter eventuell gammelt sprengstoff er et viktig sikkerhetstiltak før vi setter i gang arbeidet med å sprenge i tunnelen, forklarer byggeleder Catrine Hatlenes i Bybanen Utbygging.

Det er lite historikk rundt sprengstoff som er benyttet i årene den 430 meter lange tunnelen ble bygget, men det er en antagelse at det er brukt nitroglyserinbaserte eksplosiver. Selv etter over 100 år kan udetonert sprengstoff som har stått mørkt og tett og i riktig temperatur utgjøre en fare for dagens arbeid.

Se bilder fra byggingen av Kronstadtunnelen i Digitalarkivet til Norsk Jernbanemuseum >> 

Spesialhunder
Søket etter gamle eksplosiver ble gjennomført med tre spesialtrente hunder - Volvat, Annie og Extra - fra Eksplosivhund.no. Hundene Volvat og Annie har på oppdrag fra Statens vegvesen og Forsvaret allerede bidratt til over 700 funn av udetonert sprengstoff de siste 3,5 årene.

Hundene viste interesse i et område i tunnelen, og vi er veldig glade for at vi nå har utført denne kartleggingen. Vi vet ennå ikke om denne markeringen er rester av sprengstoff i et borehull eller om det er fra eventuelle tilkjørte masser i tunnelen, sier Hatlenes.

Ved arbeider i dette området gjør Bybanen Utbygging tiltak for å sikre at det ikke oppstår uønskede hendelser. Utover dette ble det ikke gjort funn av eksplosiver.

Selv om det ikke ble gjort særlige funn av eksplosiver, må vi fremdeles gjøre visuelle sjekker og utvise forsiktighet ved alle typer arbeid i tunnelen, sier Hatlenes.

Fremdrift for Kronstadtunnelen
Entreprenør Skanska har arbeidet med å utvide deler av tunnelen i tiden frem til høsten 2020. Arbeid med å klargjøre tunnelen til gang - og sykkeltunnel er nå i en prosjekterings – og anskaffelsesfase. Tunnelen er forventet ferdigstilt som gang – og sykkeltunnel i 2022/23 sammen med ferdigstillelsen av Bybanen til Fyllingsdalen.