Kronstad: Arbeidsstart ved Inndalsveien og Krohnhaugen

I uke 42 starter entreprenør Skanska med arbeider i nærområdet til Krohnhaugen 2-14 og Inndalsveien 5A og 5B

 
  • Noe av det første som vil skje er å fjerne vegetasjon og trær. I noen områder vil dette være forholdsvis nært hus, men innenfor entreprisegrensen som vist på bilde.
  • Dere vil da se en traktor i sving, samt arbeid med motorsag. Det meste av trær og busker flises opp på stedet og fraktes bort.
  • Riving av spor vil også pågå i området.

Arbeid med skoging og rivning vil pågå en 14 dagers tid og etter det vil vi sette i gang å legge om kabler på anleggsområdet.

Ny park
Hele området helt ned til Solheimsvannet kommer til å bli gjort om på i forbindelse med bybanebyggingen. Vedlagt er et utsnitt av vår byggemodell som viser hvordan det blir og hvorfor vi må jobbe helt ned til Solheimsvannet

Modell som viser ny park og bybanetrase ved Solheimsvannet

Det røde området er en spuntvegg som må monteres for å kunne arbeide uten at Solheimsvannet renner inn i byggegropen.Der grusveien endrer farge til gul på bildet, skal det bygges en trebro over en kanal for overvann. Trærne som er i modellen er nye trær som blir plantet, så det blir grøntarealer/park i området også når Bybanen er ferdig bygget. 

 

Arbeidstiden vår er kl. 07-19, mandag til fredag og dersom nødvendig har vi også tillatelse til arbeid lørdager kl. 08-16:00.

Vi håper at alle vil ha glede av Bybanen når den står ferdig i 2023. Kronstad vil bli et viktig knutepunkt for å kunne reise kollektivt i Bergen.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål fra beboere og andre berørte til arbeidet som foregår på traseen fra AdO via tunnel til Haukeland og til Kronstad kan rettes til entreprenør Skanska på BybanenD12@skanska.no   

Spørsmål som gjelder støy og støyklager, informasjon om andre deler av byggetrinnet til Fyllingsdalen eller andre generelle spørsmål knyttet til bygging av bybane rettes til Bybanen Utbygging på bybanen@hfk.no / telefon 400 07 400