Kontraktinngåelse mellom Vasbakk & Stol og Bybanen Utbygging

Vassbakk & Stol ble tildelt kontrakten på forberedende grunnarbeid Fyllingsdalen (D10).

 

Entreprisen omfatter forberedende arbeider for å kunne starte på Løvstakktunnelen.