Kontraktinngåelse mellom Wikholm AS og Bybanen Utbygging

Wikholm AS ble tildelt kontrakt "Omlegging  infrastruktur Fjøsangerveien" (D29). Kontrakten ble inngått 20.mars 2018