Kontraktinngåelse mellom Veidekke og Bybanen Utbygging

Veidekke ble tildelt kontrakten på  forberedende grunnarbeid Haukelandstunnelen (D08).

 

Anleggsområdet ligger på Kronstad i Bergen og er avgrenset av bebyggelse på en side og jernbanespor på den andre. I enden treffer anlegget på Bjørnsonsgaten og St. Halvards vei.

29.01.2018 (10).JPG

 

Området ligger i nærheten av Høyskolen i Bergen. Og på grunn av stor gang og sykkeltrafikk stilles det strenge krav til uttransport av masser fra anleggsområdet.