Klar for første salve i Fyllingsdalen

Førstkommende fredag melder vår entreprenør Marti at de vil sprenge første salve. Få oversikt over når de skal sprenge ved å melde deg inn i SMS tjenesten

 

På selve sprengningstidspunktet vil det bli varslet med sirener. Korte støt i ett minutt før det sprenges og så et langt støt i 10 sekunder når sprengningen er ferdig for å signalisere at alt er i orden. 
Før de første sprengningene vil det være vakter som stopper trafikken og gående i området rundt tunnelen. Vi forstår at dette kan være frustrerende men ber om at beskjeder fra vaktene følges, slik at stengingen varer i kortest mulig tid. Som regel bare noen få minutter. 
Når det sprenges dekkes berget med sprengningsmatter som forhindrer at steiner flyr av gårde. Allikevel anbefales det, av sikkerhetsmessige årsaker, å holde seg unna vinduer når det skal sprenges og sikre gjenstander i din bolig,  som kan ramle ned og bli skadet. 
Det vil bli satt opp flere vibrasjonsmålere i området rundt tunnelen. Geologer har allerede undersøkt grunnforholdene og gitt strenge føringer for hvor mye vibrasjoner som tillates. De første sprengningene blir derfor svært forsiktige og det vil ikke endres før målingene viser at det er trygt.

Påmelding/avmelding SMS varsling for sprengning ved nye Løvstakktunnelen

- For å melde deg på send SMS: D15VEST til 1963.
- For å melde deg av send SMS: D15VEST STOPP til 1963.