Kanalveien blir enveiskjørt 13. januar 06:00

Nå blir det store endringer i kjøremønsteret i Kanalveien. Kanalveien blir stengt i nordlig ende for gjennomkjøring helgen 10.-13. januar på grunn av anleggsarbeid, og fra 13. januar 06:00 blir Kanalveien nord enveiskjørt i retning Minde Allé. Les mer om endringene både for bilister, gående og syklende og hvordan du kommer deg til kontorer og butikker.

Detaljert informasjon som PDF

Naboinformasjon fra NCC
 

Dette er hovedpunktene for den omfattende trafikkomleggingen som vil skje 10. - 13 januar. Det vil være trafikkvakter på plass for å veilede både bilister, syklende og gående hvordan man kommer seg dit man skal.

Helgen 10 - 13 januar: Kanalveien nord stengt for gjennomkjøring for å lage ny rundkjøring

 • Kanalveien nord stenges for gjennomkjøring ved rundkjøring Møbelringen fra fredag 10. januar klokken 20:00 til mandag 13. januar 06:00. Grunnen er at rundkjøringen ved Møbelringen - bygget skal flyttes nærmere det gamle Dekkmann - bygget.
 • Arbeidene vil pågå kontinuerlig fra fredag kl.2000 til mandag kl. 0600, også på kveld og natt. Det vil i hovedsak være gravearbeid, asfaltering og anleggsmaskiner i drift som vil være støykilder. 
 • Lørdag 11.januar kl 06.00 vil arbeid med eksisterende rundkjøring avsluttes og denne rundkjøringen vil være mulig å bruke hele lørdag inntil butikker stenger. Merk at det fremdeles er stengt for gjennomgjøring Kanalveien til/fra Fabrikkgaten.
 • Kanalveien nord er åpen for toveis trafikk som vanlig fra Minde Alle til eksisterende rundkjøring ved Møbelringen - bygget på lørdag frem til butikker stenger 16:00
 • Fra lørdag 11. januar kl. 1600 til mandag 13.januar kl.06:00 vil arbeidet med å gjøre Kanalveien enveiskjørt pågå. Dette arbeidet vil skje etappevis og det etableres trafikkdirigent i rundkjøring Minde Allé for å sikre at kun bilister til eiendommer kjører inn i Kanalveien fra sør.
 • Se kartet under for en beskrivelse av veistengingen.

Detaljtegning som viser kjøremønster helgen 10 - 13. januar i forbindelse med at Kanalveien blir stengt for gjennomkjøring ii nordlig ende

Enveiskjøring fra mandag 13. januar 06:00

 • Kanalveien nord blir stengt for innkjøring ved Minde Allé. 
 • Trafikken mellom Wergeland og Fjøsangerveien over rundkjøringen i Minde allé vil gå som før.
 • Kanalveien blir enveiskjørt i retning nord til sør fra ny rundkjøring ved Dekkmann til Minde Allé. Avkjøringer til butikker og bedrifter på venstre side av veien i kjøreretningen.
 • Kanalveien fra Fabrikkgaten til ny rundkjøring ved gamle Dekkmann får toveis trafikk som før. Ny innkjøring til parkeringsplass ved Lunaparken.
 • Ny enveiskjørt innkjørsel til Bertel. O.Steen og BaRe m.fl  via Minde Allé. Enveiskjørt utkjørsel via ny rundkjøring videre til Fabrikkgaten.
 • Ingen endring i kjøremønster for tilkomst til butikker langs Minde Allé (Frydenbø, Betomur, Kverneland bil mfl)
 • Det vil være trafikkvakter på plass for å veilede bilister hvordan man kommer seg dit man skal.
 • Se kartet på toppen av denne siden for en nærmere beskrivelse av kjøremønsteret.

Syklister og gående
Det vil være mulig å både gå og sykle gjennom området i anleggsperioden, men traseen vil kunne endre seg på kort varsel, og det kan bli korte stenginger. Det vil være trafikkvakter utplassert for å rettlede både fotgjengere og syklister. Fra mandag 13. januar 06:00 vil den nye gang - og sykkelveien bli lagt ned i Kanalveien. Vennligst senk farten mens du sykler gjennom anleggsområdet.

Kontaktinformasjon for veiomleggingen

Frode Bryn
Nabokontakt entreprenør NCC
Epost: frode.bryn@ncc.no

Terje Engevik
Byggeleder, Bybanen Utbygging
Epost: terje.engevik@vlfk.no

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver, Bybanen Utbygging
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195