Johs Sælen skal bygge leskur for Bybanen

Bybanen Utbygging signerte tirsdag 10. mars kontrakten for byggingen av leskur og holdeplassmøblering som sittebenker til byggetrinn 4 med Johs Sælen & Sønn AS. Selskapet skal også bygge all overbygningen ved den nye kollektivterminalen i Fyllingsdalen, samt fire leskur for buss.

Vårt løfte om en lettere hverdag

Den gode reisen med Bybanen
 

Byggingen av leskur og holdeplassmøblering har en kontraktsverdi på 39 millioner kroner. Det første leskuret vil bli satt opp på holdeplassen i Kaigaten i løpet av høsten 2020, og øvrig montering vil bli sluttført i løpet av sommeren 2022.

– Montering av leskur og holdeplassmøblering er et tydelig tegn på at vi bygger Bybanen til Fyllingsdalen. Johs. Sælen & Sønn AS vant kontrakten da de samlet sett var best på oppgaveforståelse og pris, sier prosjektleder Geir Markhus i Bybanen Utbygging.

Kontrakten inkluderer

  • Leskur og møblering ved de åtte nye holdeplassene for Bybanens linje 2 til Fyllingsdalen
  • All overdekning på den nye kollektivterminalen i Fyllingsdalen
  • To leskur for busstopp på E39 ved Kristianborg
  • To leskur for busstopp ved Haukeland Universitetssjukehus

Leskurene er en del av Bybanens merkevare
Holdeplassene med plattform, leskur og møblering er Bybanens mest synlige element i bybildet. Et fast prinsipp gjentas på alle stoppestedene langs hele banen for å gi forutsigbarhet for alle brukere - også til Fyllingsdalen.

– Bybanen har hyppige avganger. Leskurene er utformet åpne og lette for å gi tilstrekkelig ly og le når du kun skal vente i noen minutter. Det enkle designet gir en funksjonell og universelt tilrettelagt holdeplass for Bybanens mange brukere, sier Markhus.

Leskur og holdeplassmøblering for byggetrinn 4 til Fyllingsdalen har tilsvarende design som tidligere byggetrinn, men det arbeides stadig med mindre justeringer for å forbedre funksjonaliteten.

Slik er møbleringen av den nye holdeplassen på Kronstad planlagt. Kronstad blir et viktig byttepunkt i bybanenettverket. Linje 2 fra Fyllingsdalen ankommer under broen, og det er her tilrettelagt for enkel overgang til linje 1.

Kontaktinformasjon:

Geir Markhus
Prosjektleder
Epost: geir.markhus@vlfk.no

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195