Invitasjon til markedsdag - D18 Kronstadtunnelen

Vi ønsker entreprenører velkommen til digital markedsdag for entreprise D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen 15. oktober klokken 09:00 - 11:00.

Markedsdag entreprise D18

Klikk for invitasjon og beskrivelse
 

Se video fra presentasjonen >>
Presentation market dialogue meeting

Entreprisen «D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen» består av komplett utførelse av ny sykkelvei Møllendal – Kronstad, herunder utvidelse av eksisterende tunnel, ny løsmassetunnel og ny kulvert og tunnel for uttrekksspor for jernbane (inkluderer ikke spor‐ og kontaktledningsarbeider).

Les mer detaljer om entreprisen >>

Entreprisen krever flere fagdisipliner. Arbeidet kan beskrives som utfordrende i tett bebygget område og med mange kulturminner som skal tas vare på. Arbeidet krever også sterkt og tydelig samspill mellom blant annen Bane NOR og regulerende myndigheter.

Entreprisen har allerede stor interesse fra allmennheten. Både hvordan prosjektet blir løst av entreprenør underveis og sluttproduktet vil kunne gi stor og positiv interesse for entreprenør.

Prosjekterende er Multiconsult