Innovasjonspris for universell utforming

Bybanen i Bergen har vunnet Innovasjonsprisen for universell utforming i kategori transport. - Bybanen setter en ny standard for kollektivreising på Vestlandet, lyder rosen fra juryen.

 

– Målet med prisen er å løfte fram nyskapende løsninger som alle kan bruke. Vi mottok totalt 48 søknader som tilfredsstilte kriteriene for prisen, og nå har juryen kåret seks kategorivinnere. Disse er alle finalister til selve hovedprisen – Innovasjonsprisen for universell utforming – som vi deler ut 18. februar, sier Onny Eikhaug, programleder i Norsk design- og arkitektursenter.
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som skal dele ut prisen, understreker at god universell utforming er lønnsomt i mange sammenhenger.

– Universelt utformede løsninger bidrar til økt inkludering, likeverd og like muligheter. Dette er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Bybanen i Bergen viser god universell utforming med stort brukerfokus i praksis, og jeg vil derfor gratulere med denne viktige prisen, sier statsråden.

Modig, innovativ bane

I kampen om å vinne selve Innovasjonsprisen for universell utforming skal Bybanen kjempe mot St. Olavs Hospital i Trondheim, Høgskolen i Bergen, Skatteetatens nettsider og en betalingsløsning utviklet av Melin Medical.
– Universell utforming har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av Bybanen. Den er det første baneanlegget i Norge som er universelt utformet på en helhetlig måte, sier Nina Tøgard, kategorileder for transport i juryen.
– Bybanen er et modig, innovativt prosjekt i norsk målestokk. Den tilbyr en transportløsning som alle kan bruke på en likeverdig måte. Bybanen har oppfylt ambisjonen om å bli bergensernes foretrukne offentlige transportmiddel. Den påvirker bybildet på en positiv måte, legger hun til.
Brukervennlig i alle ledd

I jurykjennelsen roses Bybanen som et av de mest suksessrike plangrepene i norske byer i etterkrigstiden. Den går som en viktig nerve gjennom Bergen og legger føringer for fremtidig byutvikling. På kort tid har det blitt trangt om plassen om bord.
– Her har man satset på inkluderende, brukerfokusert design i alle ledd. Designen er gjennomgående enkel og tydelig. Alle informasjonsskjermene har stor skrift og gode kontraster. Avgangene er hyppige. Billettsystemet er enkelt. Det er lite reklame og annen støy. Stilen er såpass nøktern og avslappet at den ikke konkurrerer med Bergens øvrige estetikk, ramser Tøgard opp.