Hva skjer?

Beboere og andre berørte parter vil merke store endringer i byggeaktiviteten i Fyllingsdalen fremover. Gangbroen i Hjalmar Brantings vei fjernes denne helgen

 

I perioden torsdag 13. september og mandag 17. september skal gangbroen mellom Vestre Sælemyr borettslag og Oasen fjernes. Det betyr endret kjøremønster for krysset der Dag Hammarskjölds veg, Hjalmar Brantings vei og Torgny Segerstedts vei møtes, og frem til rundkjøringen ved Fyllingsdalen stadion. For å unngå trafikkaos blir krysset mellom Dag Hammarskjölds vei, Hjalmar Brantings vei og Torgny Segerstedts vei åpent disse dagene. Det vil være mulig å kjøre til eiendommene men ikke under broen som skal rives.

Nå jobbes det med å få på plass en avlastningsbro, men den vil tidligst være på plass tidlig i 2019.

– I arbeidet med å fjerne gangbroen fjernes også 30 meter av innfartsparkeringen som ligger langs Hjalmar Brantings vei. Resten av innfartsparkeringen fjernes i april 2019

Nytt kjøremønster
I slutten av september blir det nytt kjøremønster i krysset der Dag Hammarskjölds vei, Hjalmar Brantings vei og Torgny Segerstedts vei møtes. Trafikk som kommer fra Bønes må kjøre på ny vei som går over parkeringsplassen til Vestre Sælemyr borettslag. Busser skal kjøre på ny vei rundt høyblokken i Sælemyr borettslag. (Se illustrasjon)

Skjermbilde.PNG

 

Tunneldriving

Det jobbes også med å klargjøre for tunneldriving. Det må slåes ned forsterkningsplater (spunt) på begge sider av dagens vei for å holde massene på plass. I tillegg skal Hjalmar Brantings vei utvides.

04.09.2018 (9).JPG

Tunneldrivingen skal starte i januar 2019. Tunellen skal den første tiden drives fra Fyllingsdalen. På dagtid vil det hvert 5-10 minutt gå et billass ut av tunnelen og gjennom Hjalmar Brantings vei. Arbeidet med tunneldrivingen vil vare i rundt to år.

Under arbeidet med spunting langs Hjalmar Brantings vei og sprengning av påhugg til tunnelen vil naboene merke støyen godt de første ukene. Stein og løsmasse lastes opp inne i tunnelen, derfor vil ikke den støyen merkes i samme grad av naboene når de har kommet seg et stykke inn i tunnelen.

Økt fokus på sikkerhet for fotgjengerne
Mange elever ved Fyllingsdalen videregående skole og Ortun ungdomsskole krysser Hjalmar Brantings vei til og fra skolen. Gangveien som mange elever bruker i dag, blir flyttet 20 meter når vi nå river gangbroen mellom borettslaget og Oasen. I april skal dagens gangfelt fjernes og flyttes nærmere rundkjøringen ved Fyllingsdalen stadion. Vi skal også lage en gangvei opp til borettslaget fra området ved Fyllingsdalen stadion. Det vil nok bli det foretrukne alternativet for elevene som skal til og fra Oasen.