Hva skjer på Mindemyren i februar?

Kanalen begynner virkelig å finne sin form, og nå begynner også arbeidet med å bygge sykkelundergangen ved Minde allé. Med dette arbeidet blir det også endringer i kjøremønsteret både for bilister og syklister i Kanalveien Sør.  I Kanalveien nord blir det nattarbeid i forbindelse med graving av kabelgrøft. Se illustrasjoner og tekst for en beskrivelse av arbeidet som skal gjøres.

Naboinformasjon februar

Naboinformasjon som PDF
 

Trafikkomlegging og endring av kjøremønster

"Tine-tomten"
Uke 9 blir det en omlegging av kjøremønster for tilkomst til Kanalveien 88 -90.

  • Tilkomst med bil blir nå fra sør ved Elvebakken (gul linje)
  • Gående/syklende: Benytt gangvei markert med rød linje.

For å få ned gjennomkjøring og senke farten på trafikk fra Minde allé til eiendommenei Kanalveien, blir det satt opp skilt "Forbudt for gjennomkjøring" ved Montér.

 

Broarbeid Kristianborg

Broen over E39 ble støpt 16. januar og vi er i gang med tilbakefylling, forskaling og støp av kantdragere. Omlegging av E39 over den nye broen er planlagt medio mars.

Vi er og i gang med portalforsterkning for Fyllingsdalstunnelen fra Kristianborg - siden for å kunne starte tunneldriving.

 

Nattarbeid og støyende arbeider i perioden

Det vil pågå arbeid med boring av rørspunt ved kanalveien 113 (v/Jæger) og Minde allè 26 .Arbeidene vil medføre støy.

Det vil også bli nattarbeid i uke 8 i forbindelse med å grave en kabelgrøft på parkeringen i området rundt rundkjøringen ved Rema.

Nattarbeid_kVnord.JPG