Hva skjer nå i Fyllingsdalen?

Informasjon i forbindelse med byggearbeider langs Hjalmar Brantings vei utenfor Oasen senter.

 

Dette er det som skal gjøres i tiden frem til juni 2021

 • Riving, sanering og fjerning av eksisterende bygninger og konstruksjoner.
 • Riving/sanering av ESSO bensinstasjon.
 • Masseutskiftning, på grunn av forurensede masser på tomten.
 • Midlertidig omlegging av veier og infrastruktur langs Hjalmar Brantings vei.
 • Opprettholde midlertidig vei gjennom anlegget for person- og massetransport.
 • Grunnarbeid for bane, vei og ny infrastruktur fra øst mot vest langs Hjalmar Brantings vei utenfor Oasen senter.
 • Støttemurer, trapper og vannkulvert.
 • Bybanekonstruksjon i betong som stiger fra øst mot vest langs Hjalmar Brantings vei.
 • Bygging av en holdeplass ved inngangen til Oasen senter.
 • Adkomstkulverter til parkeringsdekkene skal også bygges gjennom konstruksjonen.
 • Bygging av gangbro over Hjalmar Brantingsvei.
 • Bygging av kulvert for innkjøring i parkeringskjeller Oasen senter.
 • Landskapsarbeider, vegbelysning
 • Omlegging av infrastruktur
 • Etablering av ny infrastruktur
 • Torg og gartnerarbeid i tilknytning til Oasen holdeplass.

 

NCCs illustrasjon på hva som skal gjøres 

FyllingsdalenD16_faseplaner.jpg

 

Vil du vite hva som skjer? Meld deg på nabovarsel
NCC sender ut SMS- og epostvarslinger med info underveis i prosjektet
Bestilling av varsel gjøres ved å sende følgende info til nomarbre@ncc.no

 • Navn
 • Mailadresse/Telefonnr
 • Ønske om SMS-varsel eller e-mail ved prosjektinfo/trafikkomlegginger/støyende arbeider ol.

 

Sprengevarsel
Entreprenør NCC har også tjenesten www.nabovarsel.no der beboere kan registrere seg for informasjon om sprenging. Her velges prosjekt D16 Fyllingsdalen, man trykker Abonnèr på varsling og fyller ut nødvendig informasjon.

 Bybanen Utbygging presiserer at denne informasjonen gjelder for arbeidet langs Hjalmar Brantings vei utenfor Oasen, og ikke tunellarbeidet gjennom Løvstakken.