Hva skjer nå i Fløen?

Nå flytter vi snart huset i parsellhagen med heisekran.  Det store kirsebærtreet  er nå tatt ned, men vil bli erstattet av et lindetre som står på "tre-hotellet" på Stend.

 

Snekkere har avstivet huset slik at det tåler å bli flyttet og trygt kan plasseres på nytt fundament nede i hjørnet i parsellhagen. Flytteoperasjonen vil ta et par timer.

Vi starter også med noe trefelling i parsellhagen. På lik linje med transport blir også dette arbeidet særlig planlagt med tanke på sikkerhet, helse og miljø- inkludert biologisk mangfold. Målsetning for prosjektet er at mest mulig vegetasjon og trær skal beholdes, men i tilfellet med det store kirsebærtreet i parsellhagen skal dette erstattes med et lindetre som står på Stend.

 

Et lindetre fra Stend skal settes tilbake i Fløen. På bildet inspiserer senioringeniør landskap Beate Risøy i Sweco (t.v) og byggeleder landskap Ingrid Madsen i Bybanen Utbygging lindetrærne som står på på Stend.