Kronstadsporet to år etter....

Se hvordan Kronstadsporet har blitt forvandlet fra et gammelt jernbanespor til en moderne bybane. Sammen med Bybanen kommer også nye gang - og sykkelveier over Mindemyren og bedre tilkomst til turområdet rundt Solheimsvannet.

 

Bildet tar dessverre litt tid å laste inn...