Møllendal: Helgearbeid på Kronstadsporet

I november og desember jobbes det knallhardt med å gjøre «Kronstadsporet» klart for sammenkobling til jernbanenettet.

 

Arbeidene med spor og kontaktledningsnett inn mot den nye inntrekkshallen i Møllendal blir utført nå fremover for å utnytte den knappe tiden det er planlagt stans i togtrafikken ved Bergen stasjon fra 16. november til 11. desember. 

For å kunne være klar til å koble Kronstadsporet med jernbanenettet innenfor dette knappe tidsvinduet det er stans i togtrafikken, er det behov for å utføre en del jernbanetekniske arbeider to helger i november:

Når: Lørdag 5 – søndag 6. november
Arbeidstid: 08:00 – 18:00
Type arbeid: Utlegging av ballastlag (pukk), hovedsakelig i inntrekkshallen
Støybeskrivelse: Moderat støy fra kjøring av lastebiler og tipping av ballast

Når: Lørdag 12. – søndag 13. november
Arbeidstid: 08:00 – 18:00
Type arbeid: utlegging av øvre ballastlag og sveising av spor fra inntrekkshallen til Kunstakademiet
Støybeskrivelse: Moderat støy fra kjøring av lastetraktor, skinnegående dumper og tipping av ballast.

Øvrig arbeidstid i ukedager er 07 – 19 og lørdager 08 – 16. I tunnel er det anledning til å arbeid til klokken 22 i ukedager og til klokken 18 på lørdager. Eventuelle avvik i disse arbeidstidene kan forekomme, og vil bli varslet.

Kontakt om arbeidene

  • Arbeidene i Møllendal /Kronstadsporet/inntrekkshall utføres av selskapet Nettpartner for Bybanen Utbygging. Kontaktpunkt for disse arbeidene i helg er Bybanen Utbygging, kontakt bybanen.utbygging@vlfk.no / telefon 400 07 400 ( man – fre 08 – 15) eller byggeleder Rune Horvei, epost rune.horvei@vlfk.no
  • Øvrige arbeider i Møllendal utføres av Veidekke for Bybanen Utbygging. Nabokontakt og oppdateringer av prosjektet finner du i Veidekkes naboblogg
  • Arbeider ved jernbanesporet langs Store Lungegårdsvann og ved og i Ulrikstunnelen utføres av BaneNor. Les mer om arbeidene som skal utføres ved Bergen stasjon