Helgearbeid ved Bystasjonen

Det vil i perioden fra fredag 23. oktober - natt til mandag 26.10.20 pågå grave og asfalteringsarbeider i og langs området ved kryss Lungegårdskaien - Innkjørsel ADO.

 
  • Oppstart arbeider er fredag 23.10 klokken 18.00 og arbeidet vil pågå kontinuerlig til klokken 04; 00 Mandag 26.10.
  • Veibanen vil være innsnevret forbi arbeidsområdene og trafikkflyten vil bli regulert ved bruk av trafikkvakter og skilting. Vi ber om at alle som ferdes i området om å kjøre varsomt og følger de anvisninger som gis fra trafikkvaktene. Samme oppfordring har vi til myke trafikanter som ferdes i området.
  • Se illustrasjonsbilde øverst i saken for området det skal jobbes i (entreprenørens arbeidsområdet er merket som rødt skravert felt).

Eventuelle spørsmål kan henvendes til d11@fmgruppen.no