Helg - og nattarbeid ved Bystasjonen/AdO

Helgen 18 - 21. desember er det ikke mulig å kjøre inn til AdO for privatbiler.

 

Det vil i perioden fra fredag 18. til mandag 21. desember pågå grave og asfalteringsarbeider i og langs området ved kryss Lungegårdskaien - AdO.

  • Oppstart arbeider er Fredag 18.12 klokken 18.00 og vil pågå kontinuerlig til klokken 04.00 Mandag 21.12.
  • Veibanen vil være stengt for kjøring til/fra Amalie Skram vgs og ADO Arena.
  • Utrykningskjøretøyer har tillatelse til å passere.
  • Trafikkflyten vil bli regulert ved bruk av trafikkvakter og skilting.

Vi ber om at alle som ferdes i området om å kjøre varsomt og følger de anvisninger som gis fra trafikkvaktene. Samme oppfordring har vi til myke trafikanter som ferdes i området. Se illustrasjonsbilde over for området det skal jobbes i (entreprenørens arbeidsområdet er merket som oransje felt og gang og sykkelvei er markert med lilla farge).

Gang - og sykkelfelt til AdO
Skal du bade på ADO Arena i helgen så oppfordrer vi alle badegjester som normalt kommer med bil om å parkere på Bystasjonen eller om å ta Bybanen hvis mulig. Trafikkvakter vil gi biler med parkeringstillatelse (HC) anledning til å passere vårt arbeidsområdet og parkere ved ADO

.
Eventuelle spørsmål kan henvendes til d11@fmgruppen.no