Haukeland: Slik blir den nye underjordiske holdeplassen

Akkurat nå sprenges det for fullt både under og over bakken på Haukeland. I 2022 er det store “hullet” nederst i Haukelandsbakken blitt et nietasjes bygg med lys, heiser og rulletrapper ned til holdeplassen. Slik blir din nye holdeplass når skal ta Bybanen til eller fra Haukeland.

 

– Vi gleder oss til å kunne ta i mot de første passasjerene til denne funksjonelle underjordiske holdeplassen. Haukeland Sjukehus bybaneholdeplass vil betjene Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus, studieplasser tilknyttet Universitetet i Bergen og de mange fastboende i området Årstad og Ulriksdal, sier prosjektleder Mona Løvås i Bybanen Utbygging.

Entreprenør Skanska vil i tiden frem til oktober/november sprenge ut Årstadtunnelen inkludert stasjonshallen og de to sjaktene ned til holdeplassområdet. Fra oktober vil de første arbeidene med selve holdeplassen begynne.

– Hvem som får denne kontrakten med å bygge selve holdeplassen er enda ikke avgjort, men vi kan si at vi opplever at det har vært en ettertraktet og spennende kontrakt å få tildelt, sier Løvås.

Del av bybanenettverk
Med linje 2 blir det nå direkteforbindelse med Bybanen fra sentrum til Haukeland, og fra Fyllingsdalen til Haukeland. På Kristianborg blir det overgang mellom buss og bane, og på Kronstad blir det overgang til Haukeland for reisende som kommer med Bybanens linje 1. Haukeland Sjukehus holdeplass vil med sine forventede 7000 daglige passasjerer bli den travleste bybaneholdeplassen.

– Dobbelt sett med rulletrapper i tre sløyfer vil ta unna de fleste passasjerenesjererene som går av Bybanen på vei opp til bakkenivå, sier prosjekteringsleder Per- Arne Skeide.

Lys, romfølelse, tilgjengelighet og sikkerhet
Bybanens konsept og suksess er bygget rundt en Bybanen i dagen tett på der folk bor og jobber. Men det blir for bratt for Bybanen å kunne komme seg nær nok til å betjene helseinstitusjonene i området Haukeland med en dagløsning. Prosjekteringsleder Per-Arne Skeide har sammen med et team med Sweco som prosjekterende og 3RW som arkitekt gjort holdeplassen så tilgjengelig, funksjonell og sikker som mulig.

– Vi har designet selve holdeplassen etter de samme prinsippene for universielluniversell utforming med trinnfri adkomst, plassering og utforming av sittebenker, fargebruk, ledelinjer og sanntidsinformasjon som holdeplasser ute i dagen. Det er viktig for passasjerene at de finner frem uavhengig av hvilken holdeplass de er på, sier Skeide.

For en underjordisk holdeplass blir lys en viktig faktor for en god passasjeropplevelse
– Både godt med dagslys, LED-lys og lyssverd skal gi en god romfølelse selv under bakken. Innslipp av mest mulig dagslys gjøre det til en mest mulig behagelig opplevelse å bruke den underjordiske holdeplassen, sier Skeide.

Holdeplassen vil holde en konstant temperatur på 8 grader både sommer og vinter. Innemiljø i en slik installasjon er også viktig, og det er flere tiltak for å sørge for at dette blir best mulig både med ventilasjon og materialvalg i alle deler av konstruksjonen. Holdeplassen har også et kraftig røykavtrekk og evakueringssoner ved en eventuell brann.

Illustrasjonen viser konstruksjonen under bakken. Til venste er oppgangen til Haraldsplass, til høyre er oppgangen til Haukeland.   
Illustrasjonen viser konstruksjonen under bakken. Til venste er oppgangen til Haraldsplass,
til høyre er oppgangen til Haukeland.
Detaljillustrasjon av oppgang nord til
Haraldsplass 

 

Kort om de to oppgangene:

  • Oppgang sør tar deg til utgangen i krysset Haukelandsbakken og Haukelandsveien med kort vei til Haukeland Universitetssjukehus. I oppgangen kommer naturlig lys inn fra holdeplassbygget ned i oppgangen via speil/lyssverd Den mest effektive metoden er å bruke rulletrapper, alternativt er det også to heiser.

  • Oppgang nord tar deg på 4 – 5 minutter i gangtunnell til utgangen ved Årstadveien tett på Haraldsplass Diakonale Sykehus og Odontologen. Gangtunnellen er 130 meter lang og tar deg gradvis oppover mot Haraldsplass. 

Haukeland Sjukehus holdeplass:

  • Haukeland Sjukehus er en underjordisk holdeplass på Bybanens linje 2 fra Kaigaten til Fyllingsdalen
  • Holdeplassen ligger i den 1200 meter lange Årstadtunnelen fra Fløen til Kronstad. Holdeplassen ligger 30 meter under bakken
  • Selve holdeplassen har en kostnadsramme på rundt 650 millioner kroner utenom tunnelarbeid.
  • Arbeidet med selve holdeplassen er ferdig sommeren 2022
  • Beregnet reisetid Kaigaten - Haukeland Sjukehus: 8 minutter
  • Beregnet reisetid Fyllingsdalen - Haukeland Sjukehus: 11 minutter
  • Bybanen er ferdig bygget 2022/23

 

Kontaktinformasjon

Mona Løvås
Prosjektleder
Epost: mona.lovas@vlfk.no

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195