Gladnyhet: I april åpner vi for gangpassasje i Møllendalsveien

Vi åpner for gangpassasje under jernbanebroen i Møllendal første halvdel av april.

 

Åpen tilbakemelding til naboer og gående i området rundt Store Lungegårdsvann:

Spørsmålene om når undergangen i Møllendal åpner er veldig forståelige, og vi i Bybanen Utbygging har ingen problem med å erkjenne at vi har hatt for dårlig informasjon ut til dere naboer både i forkant av stenging og underveis i anleggsperioden. Vi har prøvd å understreke kompleksiteten og uforutsigbarheten underveis, men det er først nå vi har kunnet se frem så langt at vi ser at vi klarer å lage en passasje/sluse for gående som er trygg i et område som fremdeles er et anleggsområde frem til sommeren 22.

Sikkerhet er den aller viktigste faktoren i vurderingene våre, og vi ønsker også størst mulig forutsigbarhet – at dere vet at gangveien er åpen – og at den ikke stenges i rykk og napp.

Vi har også helt reelt vurdert mange løsninger for gjennomgang underveis i byggeperioden, men vi har ikke funnet noen gjennomførbare eller forutsigbare midlertidige eller alternative løsninger.

Vår vurdering nå er at sikkerheten kan ivaretas, og at eventuelle ulemper med kortvarig stenging er mindre enn gleden ved å i hovedsak holde åpent. Et eksempel på kortvarig stenging kan eksempelvis være om det er en sporleggingsmaskin som må krysse gangslusen, eller at det skal strekkes kjøreledning akkurat over det aktuelle området. I mange tilfeller vil vi kunne varsle dette på forhånd via SMS og via våre kanaler på internett og Facebook. – eller veldig enkelt sette opp et skilt om fremtidig kortvarig stenging ved gangslusen.

Hvorfor åpne i april, og ikke nå?
Mange av dere ser nå at store deler av sykkelbroen er ferdig støpt, reisverket er borte og at det asfalteres under broen. Dette er klargjøring for at vi kan ha anleggstrafikk inn til Møllendal for å kunne jobbe videre med holdeplassen og andre betong – og mur konstruksjoner som kommer i Møllendal.

Under broen skal det også være tilkomst for sporlegging og for å kunne sette opp kjøreledningsmaster:

  • I perioden frem til påske/slutten av mars vil det være sporlegging og oppsetting av kjøreledningsmaster i området.
  • Dette er store maskiner og utstyr som trenger plass både på anleggsområdet, og som trenger tilkomst via vei under jernbanebroen.
  • Dette arbeidet må av plass – og sikkerhetshensyn foregå uten annen trafikk over anleggsområdet.

Når dette arbeidet er ferdig i begynnelsen av april, så vil vi kunne lage en sluse for gående mellom Fløenbakken og til gangveinettet rundt Store Lungegårdsvann.  Merk at det ikke blir åpnet for biltrafikk – denne passasjen blir også når bybanearbeidet er ferdig være forbeholdt gående/syklende.

Når jeg skriver gangsluse, så betyr det også at vi trolig ikke vil få plass nok til å ha en sikker passasje for både gående og syklende, men vi utelukker ikke mulighet for at syklende skal kunne trille sykkelen gjennom gangslusen. 

Hvordan den konkrete løsningen blir, og konkret dato i april gangsluse blir åpnet må vi komme til når vi ser hvordan sporarbeidet kommer i gang.

Vi kommer tilbake med konkret dato for åpning!

Med vennlig hilsen

Ronny Turøy
Leder kommunikasjon

Bybanen Utbygging
Epost: bybanen.utbygging@vlfk.no