GK Inneklima AS tildelt kontrakt hos Bybanen Utbygging

2. .mai ble selskapet GK Inneklima AS tildelt en kontrakt med verdi på 73 millioner. Det skal leveres innenfor fleire fagfelt og GK ble valgt som entreprenør som var best rustet til å oppgaven, samt være med på og nå Bybanen Utbygging sin målsetning om en grønnere bybaneutbygging.

 

 GK skal utføre følgende ved den underjordiske holdeplassen:

  • Ventilasjon
  • Sprinkler
  • Gasslukkeanlegg
  • Elektro
  • Automasjon
  • Røranlegg

 

 - Å bygge den underjordiske holdeplassen er en komplisert operasjon med mange ulike fagområder som skal inn på et lite areal samtidig og innenfor et kort tidsrom. GK har gitt en god beskrivelse av oppstart av aktiviteter knyttet til ventilasjon, og gitt en fremdriftsplan knyttet til systematisk ferdigstillelse og idriftsettelse av anlegget som har vært en viktig faktor i tildelingen, sier prosjektleder Per-Arne Skeide.

 

Arbeidet er beregnet å ta ca 2 år og holdeplassen vil stå ferdig sommeren 2022.

 

Kontaktpersoner

Per-Arne Skeide
Prosjektteringsveileder
Epost: per-arne.skeide@vlfk.no

 

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195