Fyllingsdalstunnelen starter opp fra Kristianborg 2. juni

Nå starter arbeider med tunneldrivingen fra "andre siden" av Fyllingsdalstunnelen. Dette vil spesielt påvirke naboer i området rundt hele Kristianborg. Les mer om hva som skal skje og hvordan man vil blir oppdatert på fremdriften.

 

Det er samme entreprenør som arbeider med tunneldrivingen fra Fyllingsdalssiden som også skal starte opp frå andre siden av fjellet, Marti Tunnel AG.

Fremdriftsplanene til høsten
Det første Marti vil starte med fra 2. juni er pigging og boring. Dette gjør man for å i det hele tatt kunne begynne på åpningen av tunnelen. Etter ca en ukes tid med pigging og boring vil man også begynne arbeidet med sprenging, og kombinasjonen av denne typen arbeid vil fortsette utover høsten. Tunnelsprengingen vil fortsette fra høsten også, men da sprenges det dypere inn i Løvstakken og lengre unna bebyggelsen. Tunneldrivingen blir da mindre sjenerende.
Samtidig med arbeidet med å klargjøre for å drive tunnell, vil det bli satt opp verkstedstelt, transformatorstasjoner og nytt vannrenseanlegg i arbeidsområdet.

– Det er ikke til å legge skjul på at arbeid med tunneldriving er krevende for omgivelsene. Det blir en intens periode fremover og varslingstiltakene som settes i gang tenker vi skal gi forutsigbarhet for naboene i anleggsperioden, sier Odd Steinar Viksøy, kontraktsbyggeleder i Bybanen Utbygging.

Kort sagt: Området Kristianborg blir en omfattende anleggsplass med støyende arbeider en god stund.

Her får du en oversikt over tidspunkt for når arbeid vil pågå i området:

Arbeidstid_grafisk D15Kristianborg 1408.PNG
  • Kl 07:00-19:00. Sprenging, pigging og boring.
  • Tid for sprengning også mellom 19:00 - 20:00
  • Det blir arbeid helt til kl 02:00 på natten, men etter klokken 19:00 er det snakk om arbeid som defineres som ikke- støyende arbeid.
  • Kl 08:00-16:00 Lasting på lastebiler 
  • For Sykkeltunnelen vil arbeidstidene per 14.08 endres til å kunne pågå fra kl 07:00-22:00 ettersom arbeidet har kommet et godt stykke inn i fjellmassivet. 

Ilustrasjon: Slik foregår tunnelarbeidet >>

Sprengingsvinduer  
Tidspunktene for sprenging vil være mellom kl 09:00 og 14:00 og mellom kl 19:00-20:00 for banetunnelen. Etterhvert som man kommer seg lengre inn i fjellet vil dette arbeidet kunne foregå frem til 02:00 ettersom da vil støyen være svært redusert.
Det er strenge krav om hvor kraftig lyd og rystelser kan være, derfor er det utplassert flere støy- og rystelsesmålere som sjekkes daglig av entreprenøren og Bybanen Utbygging
For å redusere støv, asfalteres anleggsveien hvor lastebiler kjører inn og ut. Hjulvaskeranlegg innstalleres og fjellsiden vannes underveis som man pigger i fjellet.

Sprengningsvarsel
For å få vite når det blir sprengning, er det mulighet for å registrere seg på SMS varsel-liste. Da får dere SMS omtrent 30 til 45 minutter før vi skyter salven.
Slik går du frem for å regisrere deg:

  • Send SMS med ordet D15ØST til 27333 for å melde deg på.
  • Du får da en bekreftelse tilbake på registrering og med informasjon om hvordan du kan melde seg av igjen:
  • For avmelding, send SMS D15ØST STOPP til 27333 

Både små og store bokstaver fungerer.

Nyhetsoppdateringer om tunneldrivingen
Entreprenør Marti ønsker å kunne sende oppdateringer på arbeidet som skal utføres direkte til berørte naboer. Marti er også direkte kontaktpunkt for beboere for spørsmål knyttet til selve tunneldrivingen.

  • For å melde seg på nyhetsbrev frå entreprenøren, Marti Tunnel AG, så send en epost til Marti Tunnel AG sin nabokontakt, Kristjan Einarsson Kristjan.Einarsson@marti-norge.no med tekst om at du ønsker nyhetsbrev fra tunneldrivingen fra Kristianborg. 
  • Ved å sende inn navn og e-postadresse til Kristjan.Einarsson@marti-norge.no samtykker du til at Marti Tunnel sender deg informasjon om nyheter for tunneldrivingen, og at Marti bruker e-postadressen din til å gjøre dette.

 

Kontaktinformasjon
Entreprenørs nabokontakt
Kristjan Einarsson
Epost: Kristjan.Einarsson@marti-norge.no

Byggeleder Bybanen Utbygging
Odd Steinar Viksøy
Epost: odd.steinar.viksoy@vlfk.no 

Kommunikasjonsrådgiver Bybanen Utbygging
Ronny Turøy
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195