Fyllingsdalen: NCC ferdig med bybanearbeidene ved Oasen

Byggingen av Bybanen er nå kommet så langt at de første grunnentreprisene begynner å bli ferdige. Onsdag 9. juni avsluttet NCC arbeidene for entreprise D16 utenfor Oasen i Fyllingsdalen.

NCC overleverer nytt Bybaneprosjekt i Bergen

Lenke til NCC nyhetssak
 

 Grunnarbeidet startet i april 2019 og ble som planlagt avsluttet nå i juni 2021.

– NCC har gjennomført anlegget etter avtalt fremdriftsplan og uten forsinkelser. Dette har vi fått til ved at NCC er løsningsorientert og gjennom et godt samarbeid mellom prosjektledelsen i NCC og oss i Bybanen Utbygging, sier prosjektleder Åge Haga i Bybanen Utbygging.

I gjennomføringen av et komplekst byggeprosjekt får også HMS – arbeidet til NCC ekstra oppmerksomhet

– NCC har tett oppfølgning av HMS arbeidet og har god oppfølgning ved gjennomføring av arbeidet, blant annet ved hjelp av dronefoto av anleggsområdet, sier Haga.

Kort om entreprise D16

Entreprisen D16 er i hovedsak grunn- og betongarbeider og bygging av banen forbi Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen. Det har blitt bygget nytt veganlegg, gang – og sykkelveier, ny gangbro, omlegging av VA, kabler, opparbeidelse av landskapstilpasninger og ikke minst den nye holdeplassen for Bybanen. Entreprisen omfatter også bygging av tre inn/utkjøringskulverter til Oasen kjøpesenter.

- Dette har blitt et veldig fint anlegg som vi håper beboere i Fyllingsdalen vil sette pris på. Vi takker alle som har hatt stor tålmodighet med oss gjennom byggeperioden. Prosjektet har vært utfordrende med tanke på at vi har hatt anleggsarbeid både utenfor og under Oasen kjøpesenter. Videre er det mye trafikk og gående å ta hensyn til ved gjennomføringen. Dette er blitt løst på en god måte av NCC, sier Haga.

Nettsidesak Oasen.PNG

NCC har bygget nye gang – og sykkelveier i tillegg til Bybanen i Fyllingsdalen.

Fortsatt arbeid i Fyllingsdalen

Selv om NCC nå har avsluttet sin del av arbeidet, er det fremdeles anleggsarbeid i Fyllingsdalen frem mot åpningen av banen i årsskiftet 2022/23

  • Vassbakk & Stol jobber med å bygge den nye bussterminalen med ferdigstillelse i slutten av 2022.
  • Marti driver Fyllingsdalstunnelen både fra Fyllingsdalen og fra Kristianborg. Forventet gjennomslag i september 2021. Deretter blir det sporlegging og øvrig innredning frem mot høsten 2022.
  • Stoltz Entreprenør bygger vognhallen ved Lyshovden med ferdigstillelse av de utvendige arbeidene i løpet årskiftet 2021-2022.
Foto 1.PNG

Siste innspurt med asfaltering av veien opp til vareleveringen ved Oasen. 

Foto 2.PNG

Oasen har fått flere nye innkjøringer til parkeringsanlegget. Midt i bilde av – og påstigningslomme for passasjerer til Bybanen som blir sluppet av fra bil.

Foto 3.PNG

Det begynner allerede å bli sommergrønt rundt trappen opp til holdeplassen i Fyllingsdalen.

Kontaktinformasjon

Åge Haga
Prosjektleder
Epost: Age.Johannes.Haga@vlfk.no

Ronny Turøy
Leder kommunikasjon
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195