Fyllingen Maskin signerer kontrakt for bybanebygging i Bergen sentrum

Bybanen Utbygging har i dag signert kontrakt med Fyllingen Maskin AS om bygging av bybanetrasé og nye holdeplasser i Bergen sentrum.

Bli med på reisen til Fyllingsdalen

Planforslaget på YouTube
 

Arbeidene utføres i forbindelse med byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen. Entreprisen med prosjektbenevnelsen D11 Sentrum omfatter etablering av en ny holdeplass i sentrum ved Gulating lagmannsrett, en ny holdeplass Lungegårdskaien utenfor Bergen Storsenter og ny banetrasé fra Bergen Storsenter til AdO Arena.

Entreprisen inkluderer også rivning av flere kontorbygg på BaneNors containerterminal, omlegging av teknisk infrastruktur og en omfattende trafikkavvikling i byggeperioden.

 – Arbeidene starter allerede 29. oktober med å tilrettelegge infrastruktur for den nye holdeplassen ved Gulating. Arbeidet har en viktig milepæl når alt skal være klart til å koble skinnegangen mellom "linje 1 og linje 2" utenfor Bergen Storsenter før sommerferien 2020, sier prosjektleder Geir Markhus.

Oppstart av entreprisen er i oktober 2019 og ferdigstillelse mai 2021. Kontraktsverdien er på 66, 3 millioner kroner.

– ­Fyllingen Maskin AS ble valgt grunnet lavest pris, god beskrivelse på gjennomføring og gode tiltak for Grønnere bybaneutbygging, sier prosjektdirektør Roger Skoglie.

Entreprenør og Bybanen Utbygging vil nå som kontrakten er signert se nærmere på detaljene i trafikkavviklingsplanen og starte informasjonsarbeidet opp mot berørte eiendommer og illustrere hvordan trafikkmønsteret vil bli fremover.

Kontaktinformasjon D11

Geir Markhus
Prosjektleder
geir.markhus@hfk.no

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
ronny.turoy@hfk.no
Mobil: 91713195

Lungegårdskaien illustrasjon.png

Nye Lungegårdskaien holdeplass med kort avstand både til Amalie Skram Videregående skole / AdO og buss – og banen forbindelser ved Bergen Storsenter. Med bybanen kommer også nye gang – og sykkelveier for gående til/fra sentrum og i retning Store Lungegårdsvann og videre til Haukeland. Illustrasjon:  Sweco/Bergen kommune