Fullt gjennomslag for Beboerne i Sandviken

Beboerne i Sansviken nådde frem med ønske om Bybanen i dagen.

 

Byrådets anbefaling

I sin nye løsning anbefaler byrådet å forlenge Fløyfjellstunnelen, sørgående ramper i Sandviken, tunnel fra Sandbrogaten med stopp ved Sandviken kirke, til Amalie Skrams vei. Det anbefales at Bybanen går i dagen i Åsaneveien - gamle Helleveien, med fire stopp i Sandviken: Sandviken kirke, Amalie Skrams vei, Sandviken sykehus og NHH.

- Vi anbefaler at midler til Bymiljøtunnelen omdisponeres til forlenging av Fløyfjellstunnelen, sier Schjelderup.

Les mer om saken på Bergen kommunes nettside