Fremdriften av tunnelen mellom Fyllingsdalen og Kristianborg

Arbeidene med tunnelen fra Fyllingsdalen til Kristianborg har startet. Den forventes ferdigstilt februar 2022

 

Sprengingen av den 2900 meter lange dobbeltsporede bybanetunnelen er i gang. Parallelt med traseen skal det bygges gang og sykkeltunnel. Tunnelen vil bli en 2- veis bane med en bredde på 6 meter, hvorav 3,5 blir sykkelfelt og 2,5 meter blir gjort til fortau. Mellom disse to sporene vil det lages rømningstunnel (se illustrasjon)

Tunnel.JPG

Fremdrift:
Driving av tunnel : Februar 2019 til November 2020
Utrustning av tunnel: Desember 2020 til Desember 2021
Ferdig utrustet banetunnel med spor + G/S tunnel: Februar 2022