Fredag blir det store endringer i trafikkmønsteret på Mindemyren

Fredag morgen 2. september blir det mulig å kjøre bil gjennom hele Kanalveien.  Kanalveien får enveiskjøring på begge sider av sporet, og Mindemyren blir lysregulert.

 

Endringen som skjer nå er veldig tett på den permanente veisituasjonen på Mindemyren.

– Det er tre hovedendringer trafikanter må være klar over som skjer nå. Den første er at Kanalveien nå får den permanente veisituasjonen med gjennomgående enveiskjøring på begge sider av sporet. Det andre er at Mindemyren nå blir lysregulert. Den siste er at bilister må merke seg mulige og ikke – mulige krysninger ved Minde allé for å komme seg dit de skal inn i og ut av Kanalveien, sier byggeleder Terje Engevik.

Terje_Engevik.jpg
- Vær spesielt oppmerksom på lysreguleringen ved køkjøring i Minde allé. Selv om du har grønt lys, ikke kjør over bybanesporet før du vet at du kommer deg over på andre siden, er oppfordringen til bilistene fra byggeleder Terje Engevik. Foto: Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging

 

Dette er hovedendringene:

  • Kanalveien blir enveiskjørt, og med mulighet for gjennomkjøring både fra sør mot nord, og fra nord mot sør (se oversiktskart som pdf)
  • Mindemyren blir lysregulert. Dette inkluderer kryssingen av bybanesporet ved Minde allé, og alle inn – og utkjøringer fra enveiskjøringene i Kanalveien.
  • Fotgjengeroverganger blir lysregulert ved Minde alle.
  • Endrede inn - og utkjøringsmuligheter mellom Kanalveien og Minde allé (se kartutsnitt som PDF)
  • Sykkelstamveien får lysregulering for kryssingen av bybanesporet ved Kristianborg

Bilister må være oppmerksomme
Som alltid ved større omlegginger og nye kjøremønstre, så blir det nok noe bomkjøring og frustrasjon til å begynne med før ting går seg til.

– Vi ber bilister om å merke seg det nye kjøremønstrene, her er det lys, skilt og merkinger i veibanen som vil være nye. I tillegg er Bybanen noe nytt over MIndemyren. Vi ber om hjelp også fra de næringsdrivende om å veilede sine leverandører, ansatte og kunder i hvordan de enklest kommer seg dit de skal, sier Engevik.

Lysregulering for gående og syklister
For gående og syklende er det åpnet noen permanente krysningspunkt som også er lysregulert, deriblant stamsykkelveiens krysning av bybanesporet ved Kristianborg.

Stamsykkelvei_kristianborg.png
Alle skal komme seg trygt hjem. Her holder en trafikkvakt igjen en syklist på sykkelstamveien for å slippe ut en lastebil fra anleggsområdet ved Kristianborg. Foto: Ronny Turøy / Bybanen Utbygging

 

– Syklister må merke seg at selv om det er grønt lys over bybanesporet, så kan trafikkvaktene stoppe gående og syklister dersom det er en lastebil som skal ut av anleggsområdet, sier Engevik.

Testkjøring_minde alle.jpg
Her er krysser Bybanen Minde alle på testkjøring. Bybanen kommer til å kjøre hyppigere og hyppigere over Mindemyren fremover. Foto: Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging.

 

Terje Engevik
Byggeleder, Bybanen Utbygging
Epost: terje.engevik@vlfk.no
Telefon: 94500034

Ronny Turøy
Leder kommunikasjon, Bybanen Utbygging
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195