Første byggetrinn Bergen - Nesttun åpner for drift

I juni 2010 ble første byggetrinn mellom Bergen sentrum og Nesttun åpnet for drift.