Folkemøte i Aulaen Haukeland skole

175 fremmøte da Bybanen Utbygging arrangerte  informasjonsmøte for naboer til bybaneutbygging i Fløen, Haukeland og Kronstadområdet ved Haukeland skole.

 

Vedlagt følger informasjonen som ble gitt i møte.
Presentasjon Haukeland skole.

For de av dere som ikke kunne stille på møte vil det bli en ny mulighet for å få informasjon på "åpen kontordag" 05. april, i Bybanen Utbyggin sine lokaler, Fjøsangerveien 50C, 1 etg fra klokken 10:00 til 14.00.